Bibliotekar

Bibliotekar

Teorija relativiteta dobro se zapatila na političkoj sceni Srbije. Sve je relativno, naročito osuđeni ratni zločinci. Haški sud je sporan zato što mahom osuđuje Srbe (ako je tačno preneto – prof. Zoran Ivošević, Danas, ...

Dajte nam danas

Dajte nam danas

Nije li, ipak, previše što moramo da znamo da Aleksandar Vučić pre neki dan „nije došao na posao, a nikom se nije javio“? Nije li preteško breme za svakog građanina to što se svaki javni nastup premijera pretvara u drža ...

Ministarska parnica

Ministarska parnica

„Policajci su zveri u uniformi. Oni su se sveli na mentalni stepen novorođenčadi, zahvaljujući zahvatu `španska kragna`, koji uče i praktikuju sa brutalnom spontanošću, umesto da se prema ljudima odnose razborito i brižn ...

Zatvori