Ponosan, jak, vidljiv!

Ponosan, jak, vidljiv!

U jesen 2001. godine u „talk show“ emisiji Peta noć nekadašnje TV 5 u Nišu, urednik i voditelj, gospodin Miroslav Ćosić, pitao me je da li sebe sanjam kako hodam. Odgovorio sam da sebe nikada ne sanjam kako hodam, već sa ...

Close