Budžet Beograda za 2016. godinu netransparentan

Budžet Beograda za 2016. godinu netransparentan

Odbornica Nove stranke u Skupštini grada Beograda Aleksandra Hristić kritikovala je Predlog budžeta za 2016. godinu koji je usvojen na današnjoj sednici, ocenivši da je „potpuno netransparentan i da otvara prostor za nenamensko trošenje sredstava“.

 

- Programski budžeti su osmišljeni sa ciljem da trošenje sredstava može lako da se prati, jer su iznosi povezani sa konkretnim projektima. U gradskom budžetu to nije slučaj, jer se na najvećem broju pozicija sredstva vezuju za neke načelne usluge, poput „Završetak i dovođenje u funkciju objekata čija je izgradnja u toku“, bez preciziranja o kojim objektima se radi, na kojoj lokaciji, koje su njihove prosečne vrednosti i bez obrazloženja zašto su te investicije opravdane. S obzirom da je budžet programski, a da programi nisu transparentni, kako gradska vlast uopšte smatra da o budžetu glasamo, na osnovu kojih informacija i kriterijuma, ako su detalji, tj. suština, skriveni od javnosti – rekla je Hristić na današnjoj sednici gradskog parlamenta.

Naglasivši da je neodgovorno dalje zaduživati Grad, umesto opredeljenosti ka štednji, Hristić je navela da budžet predviđa brojne pozicije koje nisu neophodne, kao što je „izdvajanje 30 miliona dinara za uspostavljanje Kancelarije za razvijanje projekata, čiji mandat i nadležnosti nisu jasne, kao ni funkcija“.

- Simbol netransparentnosti budžeta je i izdvajanje 9,3 miliona dinara za Podršku i podsticaj razvoja i ostvarivanja boljih rezultata u različitim oblastima društvenog zivota, a indikator je da su nagrade isplaćene u roku od sedam dana! Apsolutno nije jasno o kojim troškovima se ovde radi i koji je njihov cilj. Ako je indikator da su sredstva isplaćena u roku od sedam dana, onda je ovo dobar indikator da će se ova sredstva sigurno trošiti nenamenski. Takođe, služba za internu reviziju dobiće 56 miliona dinara za uslugu „Uveravanje rukovodstva grada da je sistem kontrola adekvatan“. Još jedna netransparetna pozicija u budžetu sa toliko neprecizno i nespecifično određenim indikatorom koji ne opravdava trošenje novca – rekla je Hristić i zaključila da ovakav predlog budžeta nikako nije biti javan i dostupan građanima, što je nedopustivo ukoliko se već proklamuje važnost učešća javnosti u njegovom praćenju“.

Odbornica NOVE reagovala je i na „Predlog odluke o uređivanju zemljišta i načinu i postupku obračuna i plaćanja doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta u okviru projekta Beograd na vodi“. Naime, Odlukom se predviđa da se „investitoru projekta na ime umanjenja priznaju svi troškovi elektrodistributivne mreže i objekata, TT mreže i objekata, kablovski distributivni sistem, mreže i objekti toplifikacije i gasifikacije...“

- Ovo je još jedno priznanje povlašćenog položaja investitora, odnosno dokaz nezabeležene korupcije! Nijedan građanin Srbije kao investitor nije imao ove pogodnosti. Svako ko je sam gradio trafostanicu morao je da je preda EPS-u. Svako ko je gradio vodovod, predao ga je BVK-u. Samo se arapskom investitoru priznaje sve što će uložiti – istakla je Aleksandra Hristić.

mm

Press služba

Related Articles

Leave a Reply

Close