Dr Bekčić: Omogućiti dr Ani Marković da ostvari pravo na svoje embrione i potomstvo

Dr Bekčić: Omogućiti dr Ani Marković da ostvari pravo na svoje embrione i potomstvo

Dr Bekčić: Omogućiti dr Ani Marković da ostvari pravo na svoje embrione i potomstvo

U trenutku kada prvi rezultati popisa iz 2022. godine pokazuju da je u Srbiji više od 700.000 stanovnika manje u odnosu na 2011. godinu, borbu za potomstvo vodi dr Ana Marković.

Dr Marković i sada njen pokojni suprug ostavili su dva embriona na čuvanje u bolnici „Medigrup Jevrmova“. Međitim, do svojih embriona dr Marković sada ne može da dođe jer treba da potpišu oba partnera kako bi došli do svojih embriona. Dodatno joj bolnica „Medigrup Jevrmova“ najavljuje spaljivanje embriona.

Sve ovo se dešava u trenutku kada je predsednik Aleksandar Vučić najavio da će od decembra 2022. u Srbiji moći da se sprovodi vantelesna oplodnja doniranim reproduktivnim organima. Dodatno je predsednik izjavio: „Doneli smo odluku da će od 10. decembra moći da se vrši vantelesna oplodnja sa doniranim reproduktivnim materijalom… To se odnosi na žene do 45 godina, koje nemaju partnera i žele da se ostvare kao majke one čiji partner ne može da ima decu“.

Ovo bi značilo da bi dr Ana Marković mogla da dođe do reproduktivnog materijala nekog drugog donora iz uvoza, a ne svog, a da će njen reproduktivni materijal biti spaljen ili da će ga eventualno dobiti neka NN osoba. Kakva nonsen situacija. Da li je zaista moguće da se ovo dogodi?

Svi u lancu izvršne vlasti se pozivaju na zakon i pravilnike čija primena u našoj zemlji i nije baš na značajnom nivou, i koja nije usaglašena sa praksom u potpunosti. Dodatno, vlastodršci sa pozicije moći se oglušuju o zakon i po ovom krajnjem delikatnom pitanju.

Nova – Da se struka pita poziva sve relevantne donosioce odluke da se o ovom slučaju ne oglušuju, a ni ljudski ne ogreše, i da hitno pokrenu sve alate kako bi se omogulo da dr Ana Marković ostvari pravo na svoje embrione i potomstvo.

Dr Stana Bekčić, članica Predsedništva Nove D2SP

Ilić

Related Articles

Leave a Reply

Close