Društvo socijalne pravde kao prevencija pojave siromaštva

Društvo socijalne pravde kao prevencija pojave siromaštva

Danas je 17. oktobar – širom naše planete obeležava se Svetski dan borbe za iskorenjenje siromaštva

 

Gradski odbori Nove stranke i Demokratske stranke Pančevo obeležavaju ovaj važan datum kreirajući lokalne politike u pravcu socijalne pravde i ravnopravosti sa željom da se smanji stopa apsolutnog siromaštva. Nažalost, siromaštvo kao posledica lošeg i nestručnog vođenja politike je u porastu poslednjih godina u čitavom društvu Srbije. Trenutno stanje je takvo da država zapošljava sve više (partijskog kadra u JK preduzećima i slično), a privatni sektor sve manje, što za posledicu ima nezaposlenost kao jedan od najznačajnijih ekonomskih i socijalnih problema u Srbiji. Četvrtina aktivnog stanovništva nema posao, a dve petine nezaposlenih je u potrazi za poslom duže od pet godina.

GO NOVA i DS Pančevo korste ovaj povod da se osvrnu na važnost podržavanja i podsticanja lokalne zajednice na poštovanje prava radnika, liberalizaciju tržišta, razvoj socijalnog preduzetništva, podsticanje programa zapošljavanja i samozapošljavanja, ukidanje administrativnih prepreka za poslovanje, podsticanje investicija i privatnih inicijativa, osnaživanja osetljivih društvenih grupa, pružanja jednakih uslova za zaposlenje bez obzira na pol, rod, političku, seksualnu orijentaciju ili versko pripadnost i pravednu politiku i raspodelu socijalnih davanja.

Istovremeno, GO NOVA i DS Pančevo upozoravaju da je sve veći broj, posebno mladih ljudi u riziku od siromaštva usled socijalnih pomeranja, smanjenja broja radnih mesta, slabljenja privrede, visokih nameta, nedostatka privatnih preduzeća, partijskog zapošljavanja  i sl.

U našoj lokalnoj zajednici, kao i u čitavom društvu Srbije ranjive društvene grupe izložene su pojavi dugoročnog siromaštva – ovom problemu najčešće su izložene osetljive, izopštene i maginalizovane društvene grupe kao što su osobe sa invaliditetom, pripadnici romske zajednice, samohrani roditelji. Siromaštvu u našoj lokalnoj zajednici doprinosi visok stepen nezaposlenosti, nedovoljna visina prihoda za osnovne potrebe i rad u okviru sive i crne ekonomije.

Gradski odbori Nove stranke i Demokratske stranke ukazuju na činjenicu da isplate različitih vrsta socijalnih davanja najugroženijima kasne i po nekoliko meseci, a dodatni problem je što su ove nadoknade minimalne  tako da i uz njih ne mogu da obezbede osnovne egzistencijalne potrebe za korisnike istih. Takođe isplate kasne i zaposlenima u javnim i privatnim preduzećima, a radnici ostaju nezaštićeni.

Gradski odbori Nove stranke i Demokratske stranke Pančeva na lokalnom nivou kreiraju i kreiraće posebno lokalne politike socijalne pravde, inkluzije i tolerancije kao osnove za suzbijanje  siromaštva, uz ostale vodeće uzroke, i kroz te politike trudiće se da utiču na lokalnu zajednicu da kontinuirano gradi i održava društvo socijalne ravnopravnosti u kome je stopa siromaštava minimalna. Obećanja koja dajemo su realna, ostvariva i nisu izrečena zarad jeftinog političkog marketinga i samopromovisanja na temama koje se najviše tiču gradjana, odnosno i nas samih.

mm

Press služba

Related Articles

Leave a Reply

Close