Forum mladih Nove stranke predstavio Sporazum za budućnost

Forum mladih Nove stranke predstavio Sporazum za budućnost

Predstavnici Foruma mladih Nove stranke Uroš Eleković i Aleksandar Milivojević izneli su danas na konferenciji za medije predlog dokumenta koji bi činio temelj budućeg okupljanja i saradnja mladih u Srbiji.

Kako su objasnili, Sporazum za budućnost je dokaz da omladina u našoj državi nije pasivna niti nezainteresovana za promene, već da naprotiv mogu i hoće da unapređuju sebe i zemlju u kojoj žele da žive, kao i da u što većem broju budu uključeni u društveno-političke aktivnosti.

Eleković i Milivojević su, u ime Foruma mladih NOVE, pozvali omladinu svih iskreno opozicioni partija, političkih i društvenih organizacija, koje se bave mladima, kao i sve pojedince voljne da se pridruže, da se obavežu da će zajedno raditi na ostvarivanju ciljeva i principa predstavljenog Sporazuma.

Predlog SPORAZUMA ZA BUDUĆNOST

Srbija je u lošoj situaciji. Budućnost je za većinu građana neizvesna, a najviše za mlađe generacije. Veliki broj naših prijatelja, kolega, vršnjaka želi da Srbiju napusti u nadi za boljim životom, ali postoji i veliki broj onih koji nemaju mogućnost da odu ili ne žele da urade to. Opšta kriza u društvu i odsustvo alternative na političkoj sceni doveli su do nezainteresovanosti nas mladih za dnevno-političke događaje i do razvijanja odbojnosti prema politici i političkim partijama. Mnogi veruju da se njihova budućnost ne može promeniti kroz učešće u političkom životu i tako postaju  apstinenti u pogledu društvenih promena, isključeni iz odlučivanja i upravljanja društvom.

Za nas je glavni problem odsustvo perspektive. U državi vlada velika nezaposlenost, a među mladima je ona još izraženija. Ovo je proizvod loše ekonomske situacije, zastarelog i neadekvatnog sistema obrazovanja, dotučen i uništen od strane ove vlasti, na čelu sa Aleksandrom Vučićem i njegovim nepismenim, plagiranim, lažnim doktorima. Oni više ne mogu i ne smeju da pružaju perspektivu ovom društvu i mladim ljudima. Da bismo se čuli, mora nas biti mnogo, a da bi nas bilo mnogo, svako od nas mora već od danas da radi na vraćanju nade mladim ljudima i da mogu da promene svoj položaj, sebi skroje bolju budućnost i prevaziđu tešku situaciju u kojoj se nalaze.

Cilj SPORAZUMA ZA BUDUĆNOST jeste da mladi u ovoj državi ostanu da rade i unapređuju sebe i državu u kojoj žele da žive, kao i da u što većem broju budu uključeni u društveno-političke aktivnosti. Jedan vid takve borbe jesu protesti širom Srbije pod nazivom #1od5miliona. Naš aktivizam i omladinski bunt treba da budu deo jednog ovakvog pokreta i da zajedno sa svojim sugrađanima pokažemo da možemo da promenimo ovo društvo.

Zbog želje za promenama u našem društvu, za koje ova vlast nema sluha, kao ni motiva da razmišlja o budućnosti ove prelepe zemlje, smatramo da politički akteri i opozicija u Srbiji treba da prihvati nas mlade kao jednu veliku društvenu grupu koja treba da ima izvesnu i svetlu budućnost. Pozivamo omladinu svih iskreno opozicioni partija, političkih i društvenih organizacija, koje se bave mladima, kao i sve pojedince voljne da nam se pridruže, da se obavežemo da ćemo zajedno raditi na ostvarivanju ciljeva i principa:

  • PodrÅ¡ka većem ulaganju u kvalitet i dostupnost svih nivoa obrazovanja.
  • Stvaranje tržiÅ¡ta rada koje će mladima, bez obzira na političku pripadnost, omogućiti prilike za zaposlenje, kako ne bi za poslom tragali u inostranstvu.
  • Instiranje na toleranciji, ravnopravnom tretmanu i zaÅ¡titi svih mladih bez obzira na njihov rodni, polni ili socijalni identitet, sa posebnim akcentom na snažno protivljenje svakom obliku nasilja i Å¡irenja netrpeljivosti prema razlikama u druÅ¡tvu.
  • Osnaživanje saradnje u regionu kao suÅ¡tinska promena dosadaÅ¡nje politike, kako bi budućnost mladih ovog regiona bila izvesnija i bezbednija.
  • Principe Evropske unije u ekonomskom, političkom i pravnom okviru treba unaprediti i osnažiti kroz omladinske politike u naÅ¡em druÅ¡tvu.
  • Prihvatanje i podsticanje učešća mladih u svim sferama političkog i druÅ¡tvenog života, uz uvažavanje njihovih stavova i vrednosti, kao i unapreÄ‘enje stepena zastupljenosti omladinskih tema u medijima i javnosti.
mm

Press služba

Related Articles

Leave a Reply

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close