Istraživanje: Nova stranka se najviše bavi pravima osoba sa invaliditetom

Istraživanje: Nova stranka se najviše bavi pravima osoba sa invaliditetom

Ove nedelje, Centar “Živeti uspravno” iz Novog Sada objavio je rezultate istraživanja u kojem su učestvovale osobe sa invaliditetom sa pravom glasa iz svih krajeva Srbije. Cilj istraživanja je da se dođe do podataka koliko su osobe sa invaliditetom zainteresovane za politički život u Srbiji, izborni proces i koji su ključni faktori pri odlučivanju za  koga će glasati na izborima.

Za ovo istraživanje bilo je važno doći i do podataka, u kojoj meri je osobama sa invaliditetom važno da li političke stranke u svojim programima i inicijativama imaju dokumente koji se tiču prava osoba sa invaliditetom. Istraživanje je pokazalo da osobe sa invaliditetom uglavnom redovno izlaze na izbore i da ogromna većina biračkih mesta nije pristupačna.

Odgovarajući na pitanje “Koje se stranke bave pravima osoba sa invaliditetom?”, najveći broj ispitanih naveo je Novu stranku, njih 17%. Sledi Demokratska stranka sa 14%, zatim Liberalno demokratska partija sa 6% i tako dalje. Zanimljivo je da je aktivnosti Srpske napredne stranke i Pokreta socijalista u ovoj oblasti prepoznao samo jedan ispitanik. Pored SNS-a čiji se vođa za sve pita i sve (ne)rešava, verujem da je celokupnoj javnosti poznato da je u prethodnoj Vladi, Pokret socijalista resorno bio zadužen za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom, piše član Gradskog odbora Nove stranke Niš Ivan Novković za portal gradjanin.rs.

Rezultati navedenog istraživaja dovoljno govore koliko je ministar Aleksandar Vulin kompetentan za oblast kojom se bavio. Moj stav je da je za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom neophodan multidisciplinarni pristup tako da tim pitanjem treba da se bavi svako ministarstvo u Vladi, ali je trenutno sistem takav da su skoro sva pitanja iz ove oblasti smeštena u jedno ministarstvo čime očito misle da su obavili posao. Ovim poslom se bavim 18 godina tako da me rezultati istraživanja ni u jednom svom delu nisu iznenadili, što se odnosi i na percepciju anketiranih osoba o doprinosu političkih stranaka. Ako za vreme svog mandata ništa niste uradili kao što je slučaj sa ministrom Aleksandrom Vulinom, onda su ovi rezultati potpuno očekivani.

S druge strane, kada se na sceni pojavi politička stranka koja poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom u društvu, nema u svom delovanju tek radi reda, već ovu oblast, po značaju i  intenzitetu rada, izjednači sa svim ostalim političkim temama, onda je takođe očekivan rezultat istraživanja da Nova stranka bude prepoznata od strane najvećeg broja ispitanica i ispitanika kao politička snaga koja se najozbiljnije bavi ovom oblašću.

Nova stranka u kampanju za predstojeće izbore nije ušla sa obećanjima već sa predstavljanjem zadataka definisanim na osnovu programa stranke i stručno sagledanih problema sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom.

Na osnovu toga Nova stranka svoj rad temelji na 7 ključnih zadataka:

Prvi i osnovni zadatak je uključivanje organizacija osoba sa invaliditetom u kreiranje politike u ovoj oblasti. Niko osim osoba sa invaliditetom ne zna bolje o tome šta je potrebno uraditi i zato Nova stranka insistira na partnerskom odnosu sa udruženjima osoba sa invaliditetom.

Drugi zadatak odnosi se na obavezu predstavnica i predstavnika Nove stranke u svim lokalnim samoupravama u Srbiji, da eliminišu štednju kao izgovor za nepoštovanje osnovnih ljudskih prava. Jedan od najdrastičnijih primera je dosadašnje izbegavanje uvođenja usluge personalne asistencije i drugih vidova podrške samostalnom životu, u sistem socijalne zaštite na lokalnom nivou, iako je Zakon o socijalnoj zaštiti koji sadrži ovu obavezu, donet još 2011. godine.

Treći zadatak je povratak na put deinstitucionalizacije što podrazumeva prekid prakse kojom se parama poreskih obveznika mnogo više ulagalo u institucije rezidencijalnog karaktera umesto u stvaranje uslova za samostalni život.

Četvrti zadatak je obezbeđivanje transparentnosti budžeta koji se posebno odnosi na izgradnju. Tražićemo da se u budžet svih lokalnih samouprava u Srbiji uvede posebna budžetska linija kojom će biti transparetno koliko se novca godišnjim budžetom gradskih ili opštinskih javnih preduzećima koja se bave izgradnjom, opredeljuje za pristupačnost. Cilj ove inicijatve je jasan, Srbija konačno mora biti arhitektonski pristupačna svima.

Peti zadatak je puno poštovanje  Zakona o izgradnji i Pravilnika o pristupačnosti tako da se više ne može odobriti upotrebna dozvola ako izgradjeni objekat ne ispunjava standarde pristupačnosti predviđene Zakonom.

Šesti zadatak  je puno poštovanje jezičkog identiteta osoba sa oštećenjem sluha i vida kroz stvaranje uslova za obrazovanje i informisanje u svim institucijama sistema, na znakovnom jeziku i brajevom pismu.

Sedmi zadatak  je kruna partnerskog odnosa o kojem je već bilo reči i predstavlja obavezu donošenja kvalitetnijeg plana finansiranja udruženja i sportskih klubova osoba sa invaliditetom.

Nakon svega što sam predstavio u ovom tekstu, hoću da naglasim da je Nova stranka potpuno spremna da preuzme odgovornost za poboljšanje uslova života osoba sa invaliditetom i njihovih porodica, ali dodajem da se iz ovih zadataka kojima se zalažemo za vladavinu zakona, transparentnost budžeta, veće učešće građanstva u radu i kontroli lokalne samouprave i bolji plan finansiranja udruženja građana i sportskih klubova, može videti da se njihovom realizacijom utiče na poboljšanje uslova života celokupnog društva.

mm

Press služba

Related Articles

Leave a Reply

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close