„Dr Rudolf Arčibald Rajs“ – novosadski studentski dom umesto kasarne

„Dr Rudolf Arčibald Rajs“ – novosadski studentski dom umesto kasarne

„Dr Rudolf Arčibald Rajs“ – novosadski studentski dom umesto kasarne

Novi Sad trenutno ima preko 50.000 studenata i svega 2.700 mesta u studentskim domovima. Grad nije uspeo infrastrukturom da isprati povećan broj studenata, niti se tim problemom bavio.

Inicijativa „Digni gard, odbrani grad“, čiji je član i Nova – Da se struka pita, zahteva prenamenu oronule kasarne u studentski dom sa ostalim pratećim sadržajem, među kojim je predložen i memorijalni centar u ime i čast dr Arčibalda Rajsa.

Umesto oronule zgrade u centru grada, ili novog stambeno-poslovnog prostora, prenamenite kasarnu „Dr Arčibald Rajs“ u studentski dom i obezbedite studentima prostor za kvalitetan život.

Ispunjenjem našeg zajedničkog zahteva, studenti bi dobili dom, a Novi Sad i Srbija bi sačuvali svoje kulturno-istorijsko nasleđe.

Gradski odbor Nove – Da se struka pita Novi Sad obratiće se na narednoj zajedničkoj konferenciji inicijative „Digni gard, odbrani grad“ i detaljnije govoriti o ovoj temi.

Gradski odbor Nove – Da se struka pita Novi Sad

Ilić

Related Articles

Leave a Reply

Close