Knjiga vladara oblasti Šan

Knjiga vladara oblasti Šan

Povodom dolaska kineskog predsednika u Srbiju, potpredsednik GO NOVE Beograd Aris Movsesijan je priredio isečke iz drevnog teksta vladara kineske oblasti Šan, iz IV veka p.n.e.

Iako je tekst nastao pre više od 2000 godina, očigledno ukazuje na greške koje neki vladar može učiniti. 

Svedoci smo da sadašnji "vladar" Srbije i mnogi pre njega, čine baš te greške koje je Movsesijan izdvojio iz knjige.

 

Kada prost svet ne poštuje zabrane, tada postoji mnoštvo surovih kazni. Kada vladar ne teži da mu naredbe budu jasne, šire se lake kazne. Kada postoji mnoštvo surovih kazni, a još se šire i lake, to znači da državu preplavljuju zločinci. I tada bogati neće uspeti da sačuvaju svoj imetak, a siromašni neće moći da se bave svojim poslovima, oranice će zarasti u korov i država će osiromašiti. Kada oranice zarastu u korov, narod nabavlja hranu nepravednim putem; a kada država osiromaši, vladar će deliti manje nagrada. Zato, kada zemljom upravlja mudrac, kažnjavani zločinci ne zauzimaju državne položaje, a zlotvori ne postaju činovnici. Ako kažnjavani zločinci budu na položajima, plemeniti ljudi počeće da preziru svoje položaje; ako zlotvori budu išli odeveni u svilu i jeli meso, prost svet će pokušati da stekne korist na isti način. Ako plemeniti ljudi počnu prezirati svoje položaje, oni će se stideti i svojih nagrada; kada prost svet pokuša da stekne korist na isti način, počeće da se razmeće svojim zločinima. Zato je surovo kažnjavanje zlotvora upravo onaj način pomoću kojeg se suzbijaju zločini, a dodeljivanje činovničkih položaja i plemićkih zvanja je način pomoću kojeg se podstiču zasluge.

Danas država uvodi plemićka zvanja, ali ljudi ih se stide; uvodi kazne, ali ljudi im se podsmevaju. Uzrok tome verovatno leži u nedostacima zakona i metoda upravljanja.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaista, kada u narodu nema poretka, to znači da je car izabrao pogrešan put; kada su zakoni nejasni, znači da vladar povlađuje nemirima. Pametan vladar je onaj koji ne bira pogrešan put i ne povlađuje nemirima, već uzima vlast u svoje ruke, uspostavlja zakon i pomoću zakona uvodi poredak. Tada će on znati o svim zloupotrebama i činovnici neće moći da krše pravila; tada će biti dobro poznato za šta je predviđena kazna, a za šta nagrada, i oruđe zakona imaće jedinstveno merilo. Ako se budete ravnali prema ovom savetu, imaćete precizan sistem upravljanja zemljom, narod će postati usrdan u radu, plemićka zvanja koja bude dodeljivao vladar poštovana i svi će želeti da ih dobiju.

Danas vladari žele da urede upravljanje narodom, ali svojim postupcima izazivaju samo nerede. To se uopšte ne događa zbog toga što im se dopada nered, već što se drže starine i ne vode računa o potrebama vremena. Vladar se slepo povodi za starinom i nehotice prikuplja sve njene nedostatke, podanici se slepo povode sa savremenim dobom i ne shvataju da vremenom valja izmeniti i same zakone; oni ne shvataju da se u naše vreme menjaju običaji, ne shvataju osećanja naroda kojim bi želeli da upravljaju, pa zato u takvim uslovima povećanje nagrada vodi samo porastu kazni, a blage kazne doprinose tome da narod potcenjuje nagrade.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Knjiga vladara oblasti Šan je filozofsko-politički traktat, jedan od najstarijih spomenika kineske duhovne tradicije. Kinesko predanje pripisuje autorstvo ovog traktata državniku i reformatoru stare Kine, Gupsun Janu (390-338.g. pre nove ere) poznatom u istoriji pod imenom Šan Jan – vladar oblasti Šan. U njegovom traktatu su formulisane osnovne koncepcije starokineske legalističke škole, pa se stoga i smatra osnovnim legalističkim kanonom.

mm

Press služba

Ostavi komentar

Zatvori