Kovačević: Logor Staro sajmište trebalo rekonstruisati mnogo pre Beograda na vodi

Kovačević: Logor Staro sajmište trebalo rekonstruisati mnogo pre Beograda na vodi

Kovačević: Logor Staro sajmište trebalo rekonstruisati mnogo pre Beograda na vodi

Odavno je trebalo rekonstruisati Memorijalni centar Staro sajmište, i to mnogo, mnogo pre nego što se počelo sa izgradnjom Beograda na vodi.

Srbija koja nema osećaj za svoju istoriju niti stradale ne može ni zdravo da odgaja svoje buduće generacije.

Više nego ikad nam je potreban povratak empatiji, tada ne bismo olako gledali i na naš odnos sa Hrvatima.

Generacije mladih moraju da znaju, kao opomenu, da pametni narodi svoju budućnost grade na iskustvu pokolenja, a ta srpska iskustva su uglavnom bolna.

Leva obala Save, po programu stranke koju predvodim, namenjena je, pored izgradnje Memorijalnog centra Staro sajmište, za izgradnju beogradske opere i baleta.

Malo je evropskih gradova naše veličine koji nemaju opredeljen prostor za ovu namenu.

Predlažemo da ta strana obale Save bude inspirisana sećanjima i kulturom koja nam nedostaje.

Vladimir Kovačević, predsednik Nove stranke – Da se struka pita

 

https://beta.rs/vesti/politika-vesti-srbija/166798-kovacevic-logor-staro-sajmiste-trebalo-rekonstruisati-mnogo-pre-gradjenje-beograda-na-vodi

mm

Press služba

Leave a Reply

Close