Kovačević: RFZO neplaćanjem upropaštava apoteke i ugrožava snabdevanje građana lekovima

Kovačević: RFZO neplaćanjem upropaštava apoteke i ugrožava snabdevanje građana lekovima

Kovačević: RFZO neplaćanjem upropaštava apoteke i ugrožava snabdevanje građana lekovima

Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO), na današnji dan, ima višemesečne neizmirene finansijske obaveze prema apotekarskom sektoru. Neizmirena dugovanja, po ispostavljenim im računima, su između 3 i 6 meseci.

Iscrpljivanjem ovog sektora, nestručno rukovodstvo ovog državnog fonda biće direktan krivac za potencijalne nestašice lekova.

Napominjem da za kašnjenja u izmirivanju obaveza prema ovom sektoru nema nikakvog opravdanja. Svi radnici i njihovi poslodavci putem isplate plata redovno plaćaju svoje obaveze prema ovom fondu, koje nisu male.

Primera radi, prihodi RFZO-a, po isplaćenom neto minimalcu za novembar mesec u iznosu 35.555,62 dinara, iznose na teret radnika 2.470,36 dinara i isto toliko (2.470,36 dinara) na teret poslodavca. Ukupno davanje je 14 odsto, i to svakog meseca.

Građane Srbije zanima, zbog ovog kašnjenja u izmirivanju obaveza, gde je njihov novac otišao?

Nezadovoljstvo među radnicima i poslodavcima malih i srednjih preduzeća je rastuća i zbog nemogućnosti lečenja u državnim ustanovama kada je ono potrebno. Čekanje na pregled i intervencije se i dalje nagomilava. Postalo je uobičajeno da se oni kojima je potrebna hitna zdravstvena nega obraćaju privatnom sektoru umesto državnom kojeg su platili.

Stranka Nova D2SP insistira na reformi zdravstvenog sistema i socijalne politike, na uvođenju zakonske opcije da se poslodavci i njihovi radnici mogu opredeliti za plaćanje lične zdravstvene zaštite državi ili privatnom sektoru, a ne da se, kao do sada, računi plaćaju bez obzira da li se usluga lečenja sprovodi ili ne.

Vladimir Kovačević, predsednik Nove D2SP

Ilić

Related Articles

Leave a Reply

Close