Ljubinka Bajčetić za NOVI blog: Zelene površine u otvorenim stambenim blokovima – Neprocenjivo blago za građane

Ljubinka Bajčetić za NOVI blog: Zelene površine u otvorenim stambenim blokovima – Neprocenjivo blago za građane

Plan generalne regulacije sistema zelenih površina Beograda iz 2019. godine, kao faza  projekta  „Zelena regulativa Beograda“ naglašava da je „očuvanje i unapređenje postojećih zelenih površina  imperativ, a planiranje novih zelenih površina dostizanje zadatih evropskih standarda“.Istim Planom nije dozvoljena izgradnja  nadzemnih  ili  podzemnih  objekata  u  postojećim  javnim  zelenim  površinama  u  otvorenim stanbenim blokovima, izuzetno za potrebe stanovnika bloka dozvoljena je izgradnja  podzemnih garaža i to samo ukoliko postojeći kapaciteti parking prostora nisu zadovoljavajući  za  potrebe  stanovnika bloka.

Odlukom  Gradske  skupštine  (SL.list Beograda br.56/18)  pristupilo  se  izradi  „Izmene i  dopune  plana detaljne regulacije naselja Batajnica,  opština Zemun,  radi  nadziđivanja  skloništa u  bloku između ulica Majora Zorana Radosavljevića, Kralja Milana Zetskog i Stevana Dubajčića“.  Rani  javni  uvid završava  se 28.12.2020. godine. Obrađivač Izmene i dopune plana (PDR) je Bauprojekt doo iz Beograda, a naručilac JP Sklonište.  Od strane obrađivača je navedeno  da  bi očekivani efekti ove izmene PDR  bili „povećanje kapaciteta  poslovnog  i  stanbenog  prostora u  cilju  dodatnog  obezbeđivanja  sredstava  za  obavljanje delatnosti i unapređenje korišćenja prostora samog skloništa“.

Plan generalne regulacije sistema zelenih površina Beograda, postojeća poluukopana skloništa koja se nalaze u otvorenim stanbenim blokovima, definiše kao zelene travnate površine sa uređenim zelenim rastinjem.   Obrađivač  Izmene  i  dopune  plana  (PDR)  nalazi  opravdanje   za  nadziđivanje  skloništa, pozivajući se na tabelu „Objekti“,  Plana  generalne  regulacije  sistema  zelenih  površina Beograda, u kome stoji prilično nejasan stav: „ moguća je gradnja  u delu otvorenog bloka gde je važećim  planom detaljne razrade predviđen sadržaj koji nije realizovan“ ( predpostavka  je  da se  ova  krajnje  nejasna formulacija  odnosi na moguću  gradnju  podzemnih  garaža, a ne na nadziđivanja skloništa:  primedba izvestioca).

Na predmetnoj lokaciji u Batajnici, obuhvaćenoj  Izmenom i dopunom plana (PDR) nalaze se skloništa, u okviru otvorenog  izgrađenog stanbenog bloka:  Lokacija skloništa C1 – Pećinačka br.21, na  kojoj je planirano formiranje nove građevinske parcele površine 1570m2 ( povećanje od 354m2 u  odnosu na postojeću parcelu).  Planira  se  nadziđivanje  skloništa  jednom etažom BRGP 733m2  (komercijalnog sadržaja), te će ukupna BRGP celog objekta iznositi 1252m2. Visina  venca  fasadnog  platna u odnosu na teren, iznosiće 6,5m. Lokacija skloništa C2 – Svetog Serafima Sarovskog br.1, na kojoj  je planirano formiranje nove građevinske parcele površine 2844m2 ( povećanje od 579m2 u odnosu na postojeću parcelu).Nadziđivanje skloništa je  pedviđeno sa  šest  nadzemnih etaža ( stanovanje), BRGP  gabarita 519m2,  te  će ukupna  BRGP  dograđenog  dela  iznad skloništa  iznositi  3500m2,  a ukupna površina celog objekta sa skloništem 4019m2. Visina venca fasadnog platna  u  odnosu na  teren iznosiće  20m.

Lokacija skloništa C3 – Svetog Serafima Sarovskog br.15, na kojoj je planirano formiranje nove parcele površine  2009m2  ( povećanje od 744m2 u odnosu  na postojeću  katastarsku  parcelu).  Planirano je nadziđivanje skloništa sa  dve  etaže  BRGP gabarita 625m2  (komercijalnog  sadržaja),  te  će  ukupna BRGP  dograđenog  dela  iznad  skloništa  iznositi  1262m2 ,  a  ukupna  površina  celog   objekta  sa skloništem   1793m2.  Visina  venca  fasadnog  platna  u  odnosu  na  teren  iznosiće  10m .  

Lokacija skloništa C4 – Bojčinska br.1, na  kojoj  je  planirano  formiranje  nove  građevinske parcele, površine 2728m2 ( povećanje od 1035m2 u odnosu na postojeću katastarsku parcelu),  na  kojoj  je  planirano nadziđivanje skloništa sa šest nadzemnih etaža (stanovanje),  BRGP  gabarita  657m2,  te  će  ukupna BRGP   dograđenog  dela  iznad   skloništa  iznositi  3969m2,   a  ukupna  površina  celog  objekta  sa skloništem 4713m2. Visina venca fasadnog platna u odnosu na teren iznosiće 20m.

Nova  stranka  se  protivi  nadziđivanju  skloništa   komercijalnim  i  stanbenim  objektima.   Njihovom izgradnjom se uzurpiraju slobodne zelene površine, unutar otvorenih stanbenih blokova. To su  javne površine, toliko dragocene za boravak građana i kvalitet njihovog života, neophodne za igru najmlađih i njihovu rekreaciju. Remećenje zelenih površina izgradnjom objekata je dehumanizacija  tih  prostora.

Opšte je poznato, da je prisutna tendencija aktuelne gradske  vlasti  za  zauzimanje  slobodnih  zelenih površina, otimajući ih od korisnika tih prostora planiranjem izgradnje stanbenih i komercijalnih objekata.

U zadnje dve godine dešavalo se da su građani zahvaljujući  svojoj aktivnoj mobilizaciji  zaustavili slične planirane projekte, naročito u novobeogradskim blokovima.

Nova stranka poziva žitelje navedenih lokacija i ostale građane da  se  aktiviraju  i  da  svojim  činjenjem (peticije, insistiranje za obavezno učešće u javnoj raspravi itd.) spreče ostvarenje ovog pogubnog Plana.               

Istovremeno,  upućuje molbu „ JP Sklonište Srbije“  da  pronađe  neke  druge  profitabilne  načine  svog delovanja, radi dobrobita građana, koji su korisnici javnih prostora u  kojima  ovo  preduzeće  ima  svoje objekte.

Autorka bloga je članica Saveta Nove stranke.

mm

Press služba

Related Articles

Leave a Reply

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close