Đurić: Predstavnik Komiteta za bezbednost saobraćaja izvršio zamenu teza

Đurić: Predstavnik Komiteta za bezbednost saobraćaja izvršio zamenu teza

Đurić: Predstavnik Komiteta za bezbednost saobraćaja izvršio zamenu teza

Odgovor predstavniku Komiteta za bezbednost saobraćaja.

Dana 18. januara 2023. godine gostovao sam u jutarnjem programu „Probudi se“ na televiziji Nova S, u kom sam izneo stav struke povodom objavljenog Nacrta zakona o bezbednosti saobraćaja.

U navedenom gostovanju jasno smo ukazali da postoji opasnost da se kroz amandmane, kada imenovani zakon bude u proceduri, uvede mera trajnog oduzimanja motornog vozila, te da bi takva mera bila u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije, koji garantuje pravo na nepovredivost privatne svojine, kao i da bi navedena mera mogla ugroziti egzistenciju pojedinih porodica koje ne mogu biti odgovorne zbog toga što se jedan član porodice nesavesno ponašao u saobraćaju.

Nakon brojnih komentara podrške građana ovakvom stavu struke, oglasio se predstavnik Komiteta za bezbednost saobraćaja i izvršio zamenu teza uporedivši jednu ovakvu meru sa primerima koji sa takvom vrstom mere nemaju nikakve pravne i logičke veze.

U skladu sa nevednim vrši se izjednačavanje mere trajnog oduzimanja motornog vozila zbog saobraćajnih prekršaja, sa gubitkom nečije imovine usled zaduženja ili nelegalnog vršenja određenih delatnosti.

Dakle, jedno je kada je neko, na primer, podigao kredit u banci i na svoju nekretninu konstituisao založno pravo u vidu hipoteke radi obezbeđenja bančinog potraživanja, te usled nevraćanja duga i aktivacije hipoteke od strane poverioca dođe do prodaje nekretnine radi naplate potraživanja ili kod pomenutog nelegalnog taksi prevoza, gde se vozilo oduzima od određenog lica zato što je vozilo u tom slučaju sredstvo za izvršenje protivpravne delatnosti, a nešto sasvim drugo predstavlja sankcija u vidu oduzimanja nečijeg motornog vozila zbog izvršenih saobraćajnih prekršaja.

Navedene kategorije su apsolutno nespojive jedne sa drugima i dijametralno su različite pravne prirode, karaktera i svrhe, te kao takve nikako ne mogu biti predmet bilo kakvog pravnog poređenja ili analogije.

Struka još jednom podvlači da bi uvođenje ovakve mere bilo u suprotnosti sa Ustavom, da bi egzistencijalno mogle ispaštati cele porodice, a neophodna zaštita života u saobraćaju se može postići sa nizom drugih vrsta mera, koje bi na isti način ostvarile navedenu svrhu bez konfiskacije privatne imovine građana Srbije i njihovih porodica.

Advokat Milan Đurić, član Pravnog saveta Nove – Da se struka pita

Ilić

Related Articles

Leave a Reply

Close