Đurić: Mera trajnog oduzimanja motornog vozila ne bi bila u skladu sa Ustavom

Đurić: Mera trajnog oduzimanja motornog vozila ne bi bila u skladu sa Ustavom

Đurić: Mera trajnog oduzimanja motornog vozila ne bi bila u skladu sa Ustavom

Uveliko se govori o Nacrtu novog zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima koji bi na proleće trebalo da stupi na snagu. Povodom oštrijeg sankcionisanja za saobraćajne prekršaje, najviše pažnje privukao je segment u kome se govori o trajnom oduzimanju vozila vlasnicima, čak i ukoliko oni konkretno nisu napravili prekršaj.

O ovoj temi, za jutarnji program Nove S „Probudi se“, govorio je advokat Milan Đurić, član Pravnog saveta Nove – Da se struka pita.

Đurić je istakao da je su Nacrtom novog zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima predviđene tri novine.

– Prva je vezana za oduzimanje automobila, druga za prepoznavanje električnih trotineta, što raniji zakon uopšte nije prepoznavao i to je bilo nužno pravno regulisati, i treća stvar je neka vrsta stimulacije za one ljude koji ne vrše prekršaje. Po novom nacrtu zakona, ukoliko bude usvojen, onaj koji nije vršio prekšaje u protekle dve godine, ukoliko učini neki sitniji prekršaj za koji je predviđena fiksna novčana kazna, policajac ima pravo da ga ne kazni za taj prekršaj. Dakle, to je neka stimulacija onim ljudima koji koji ne vrše prekršaje da i dalje poštuju saobraćajne propise – naveo je Đurić.

Što se tiče oduzimanja automobila, Đurić kaže da trenutno ovaj nacrt zakona predviđa privremeno oduzimanje automobila za teže vrste prekršaja lica koja su ranije osuđivana, do okončanja sudskog postupka, nakon čega će im taj automobil biti vraćen.

– Međutim, i takva odredba nema nikakvu svrhu zato što nekom možete da oduzmete automobil do završetka sudskog postupka, a ako i bude osuđen, vratićete mu automobil, a on za to vreme može da vozi nečiji drugi automobil. Postoji bojazan da će se kroz amandmane na ovaj zakon, kada bude u proceduri, uvesti trajno oduzimanje motornog vozila i o tome se već govori u javnosti – Komitet za bezbednost saobraćaja je dao sugestiju da treba primeniti takvu vrstu mere sa obrazloženjem da je pravo na život jače od prava na imovinu i kada je u pitanju nečiji život ne sme biti bilo kakvih kalkulacija, da takvim ljudima treba trajno oduzimati automobile i da bi se oni na taj način oštro odvratili od budućeg vršenja prekršaja. Međutim, vi ćete saobraćajne prekršaje uvek imati, u svakom društvu, nevezano za vrstu i visinu sankcija koje su predviđene – rekao je Đurić.

Đurić objašnjava da bi ovakva jedna vrsta mere bila zaista ekstremna.

– Prvo, ona ne bi bila u skladu sa Ustavom, koji garantuje nepovredivost prava na privatnu svojinu. Pritom, ovde se ne bi radilo o ograničavanju prava svojine, već o klasičnoj konfiskaciji. Ne samo što je to neustavno, nego time prouzrokujete štetu celoj jednoj porodici koja investira u kupovinu automobila, podigne kredit da ga kupi, i onda zbog nekog člana porodice koji se nesavesno ponaša u saobraćaju trajno vam oduzmu automobil i ta porodica ne može više da funkcioniše, treba da vraća kredit, a novi auto ne može da kupi – istakao je Đurić.

Na pitanje da li će to naterati vlasnike i korisnike automobila da se ponašaju odgovornije, Đurić odgovara da uvek u pravu morate da se rukovodite da postignete cilj što blažim merama.

– Dakle, kada postižete određeni cilj, mere ka postizanju toga cilja treba da budu manje represivne. U ovom slučaju postoji niz drugih mera koje bi se mogle primeniti umesto trajnog oduzmanja vozila. Recimo, može da se uvede dugotrajnija zabrana upravljanja motornim vozilom – učiniocu izrecite prvi put zabranu upravljanja motornim vozilom, u situacijama kada biste mu trajno oduzimali vozilo, dajte mu pet godina zabranu upravljanja, pa sledeći put, ukoliko učini isti prekršaj, izecite mu meru deset godina zabrane upravljanja. I to će na njega u značajnoj meri delovati da ne vrši prekršaje, jer ako nekome pet ili deset godina bude zabranjeno da upravlja motornim vozilom, time ćete na isti način rešiti taj problem kao kada biste mu trajno oduzeli vozilo – zaključio je Đurić.

Celu emisiju pogledajte ovde:

Ilić

Related Articles

Leave a Reply

Close