Milivojević na debati o ženama u politici: NOVA je uvek za suštinsko osnaživanje žena

Milivojević na debati o ženama u politici: NOVA je uvek za suštinsko osnaživanje žena

Krovna organizacija mladih Srbije organizovala je danas debatu o tome kako mladi iz političkih partija vide položaj (mladih) žena unutar partija, razlozima zbog čega je manje žena na najvišim pozicijama unutar partija i na najvišim državnim funkcijama, kao i koji su mogući načini i mehanizmi za uključivanje žena u procese donošenja odluka, a jedan od govornika je bio i potpredsednik Foruma mladih Nove stranke Aleksandar Milivojević.

Kako je objasnio Milivojević, prezentovanje politika koje zastupaju političke stranke, pa i politike vezane za rodnu ravnopravnost ne sme da se određuje time da li je prezentuje predstavnik jednog ili drugog pola.

 

“Pojavna vrednost prezentovanja određene politike, da li je prezentuje žensko ili muško ne bi trebalo da bude ključ. Mnogo je važnije da u kreiranju politika ravnopravno učestvuju žene. Posebno je to važno u našem regionu, gde je neophodnost suočavanja sa prošlošću preko potrebna, a gde žene imaju dokazano racionalnije i kritičnije stavove. Takođe je važno da oba pola imaju ravnomeran pristup edukacijama u političkim organizacijama, gde se stiču znanja I veštine koje se kasnije primenjuju i uključuju u političko delovanje. Nova stranka je na svim izborima na kojima je učestvovala poštovala kvote. Čak je u koalicijama davala veći broj žena u odnosu na koalicione partnere, što se može proveriti. Mi kao liberalna stranka u nekom ishodištu ne vidimo ravnopravnost koja je stimulisana kvotama. Smatramo da je to u ovom trenutku nužna mera zbog stepena razvijenosti društva i tužnog položaja žena u politici, ali je neophodno da se u budućnosti izbriše bilo kakva neravnopravnost, pa i rodna neravnopravnost, posebno zbog toga što žene ne čine manjinsku nego većinsku grupaciju”, naveo je potpredsednik Foruma mladih.

Kako je podvukao, napredak žena u strankama nije otežan ravnomerno u vlasti i u opoziciji, a razlog tome je sveprisutna stigmatizacija opozicionara, koja se iz dana u dan povećava.

“Jeste ženama teško da se izbore i da govore o važnim političkim temama. U Srbiji se još uvek živi u mnoštvu stereotipa, (muškarac gazda u kući, batina iz raja izašla), od toga da je žena u ulozi majke i domaćice, a tek onda sve drugo, šta žena može i ako uopšte može da ostvari u datim okolnostima, koje vladaju u našem društvu. Najteža prepreka za uklanjanje ove vrste rodne neravnopravnosti, jeste pozicija da žena misli da je to društveno prihvatljivo i da samim tim automatski prihvata taj neravnopravan položaj. Iz tog razloga, ja sam večeras ovde sa vama, jer smatram da je jako bitno da svi zajedno razgovaramo o ovom pitanju. Naravno da su žene u takvom društvu osetljivije i da je broj žena koje žele i mogu da se eksponiraju kao opozicionarke manji nego što bi to trebalo da bude. Međutim, hajde da ne gledamo samo kvantitativnu zastupljenost žena u politici, posebno kada su u pitanju opozicione stranke. Hajde da pogledamo kvalitet. Ne mogu da govorim o drugim strankama, ali u NOVOJ to nije slučaj. Dokaz tome su između ostalog i beogradski izbori 2018, gde je nosilac liste bila naša kandidatkinja, zatim neke od bivših potpredsednica, predsednica Foruma mladih. Po statutu NOVE mi imamo kvote, ta odluka je izglasana demokratskim putem, voljom većine članova. To jeste dobar korak, ali ne i dugoročno rešenje. Ja se zalažem za suštinsko osnaživanje žena za uključivanje u političke tokove, kroz obrazovanje na svim nivoima i smatram da primeri uspešnih žena (kao sto su Tereza Mej, Margaret Tačer, Golda Meir, Angela Merkel) mnogo više doprinose učešću žena u politici, a ne neke pozitivne diskriminacije, kvote i afirmativne akcije. Da li su se suštinski promenile stvari? Da li još uvek imamo napade od strane njihovih kolega? Da li su žene ravnopravne sa muškarcima? Zbog svega navedenog mislim da kvote jesu glavni uzrok, i mi kao društvo još uvek nismo spremni za ukidanje kvota, jer su one u ovom trenutku nužna mera zbog stepena (ne)razvijenosti društva i tužnog položaja žena u politici. Ali je neophodno da se u budućnosti izbriše bilo kakav vid neravnopravnosti, pa i rodna, posebno zbog činjenice da žene ne čine manjinsku, vec većinsku grupaciju. I u demokratskom drutvu za koje se NOVA i ja zalažemo, ravnopravnost je okrenuta jednakoj šansi za svaku jedinku”, zaključio je Milivojević.

Milivojević je mišljenje razmenio sa kolegama iz Narodne stranke, SRS, SPS, Pokretom Dveri, DSS, DS, Pokreta slobodnih građana, Pokreta Dosta je bilo, LDP i SDPS, a pod moderatorskom palicom Bobana Stojanovića. Debata je realizovana u okviru projekta "Glas mladih u demokratskim procesima" i održana u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu.

Rad Krovne organizacije mladih Srbije podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

mm

Press služba

Related Articles

Leave a Reply

Close