Ministarstvo i Grad hitno da odgovore zahtevima zaposlenih u Centru za socijalni rad

Ministarstvo i Grad hitno da odgovore zahtevima zaposlenih u Centru za socijalni rad

Gradski odbor Nove stranke Beograd izražava punu podršku delu zaposlenih u Gradskom centru za socijalni rad Beograd, predvođenih UGS Nezavisnost, koji su pre četiri dana započeli štrajk, uz jasnu poruku da ne odustaju od svojih legitimnih zahteva, ali i apel na hitnu izmenu manjkavosti aktuelnih propisa koji dovode u pitanje ne samo kvalitet rada zaposlenih, već i kvalitet života korisnika njihovih usluga.

Naime, zaposleni zahtevaju od nadležnih, pored isplate dugovanja, i bolje uslove rada, obezbeđivanje dovoljnog broja izvršilaca, smanjenje bezbednosnih i zdravstvenih rizika, kao i poboljšanje međuljudskih odnosa, ali glavni problem jesu pogrešno postavljeni delovi važećih Zakona o radu, Zakona o socijalnoj zaštiti, kolektivnim ugovorima i pravilnicima o radu, prema kojima država od 2011. godine ima obavezu da isplaćuje nadoknade. Međutim, kako je za period od 2011. do 2015. dugovanje zastarelo, država će se razdužiti samo za poslednje četiri godine.

Stoga moramo da se zapitamo po kom to osnovu pojedina potraživanja države od građana zastarevaju nakon čak 10 godina, dok je rok za potraživanja pojedinaca od države ili poslodavca i više nego upola manji. Da ne pominjemo nemali broj slučajeva sa tragičnim posledicama u pomenutim centrima o kojima stalno slušamo u javnosti, kako i visoke skale na lestvici stresa koje ovakva vrsta posla nosi sa sobom. Zaposlenima u Centrima za socijalni rad zato je najmanje potrebna još i borba sa birokratskim propisima koji nemaju sluha za realan život, a ponajmanje sa državom koja se konstantno udaljava od svojih građana.

NOVA Beograd još jednom upozorava nadležne u upravi glavnog grada, kao i Ministarstvo za rad, da u što kraćem roku odgovore na zahteve zaposlenih u Gradskom centru za socijalni rad Beograd, ne bi li oni sa svojim radom nastavili normalno, a njihovi štićenici što manje osetili posledice po kvalitet svog svakodnevnog života.

mm

Press služba

Related Articles

Leave a Reply

Close