Movsesijan za Vreme: Energiju protesta pretvoriti u energiju promena

Movsesijan za Vreme: Energiju protesta pretvoriti u energiju promena

U trenutku kada građanski protesti ulaze u treći mesec, javila se opravdana potreba za jasnim formulisanjem zahteva pomenutih skupova.

Nova stranka stoga je iznela predlog za formiranje Nacionalnog demokratskog saveta - privremenog tela koje bi delovalo do uspostavljanja jasne demokratizacije društva i osnovnih preduslova za poštene i demokratske izbore, a u okviru kog bi se analiziralo stanje i donosile odluke o svakom narednom koraku i ispunjavanju minimuma uslova za ponovno uspostavljanje demokratije. Takođe, Savet bi imao ravnopravan broj predstavnika političkih partija, pokreta i saveza u odnosu na broj predstavnika građana, NVO, sindikata i drugih nestranačkih organizacija, čime bi bila uspostavljena jasna komunikacija između svih političkih aktera koji smatraju da je stanje u zemlji neodrživo.

„Nova stranka je izašla sa ponudom koju smo poslali svima i koja se upravo odnosi na to šta konkretno dalje. Mislim da će se ona dopasti svakom ko je otvorenog uma, jer nam je motivacija da svi pokažu dobru volju: i mi kao političari i građani, dakle, nešto najmanje što svako može da učini, najmanji mogući ustupci koje možemo da učinimo jedni drugima“, objašnjava predsednik Saveta NOVE Aris Movsesijan za novi broj nedeljnika Vreme.

Istakavši da preteže mišljenje da na protest svako dolazi – zbog sebe, novinarka Jovana Gligorijević analizirala je i potencijalne smerove u kojima će protest krenuti. Tim povodom, predsednik Saveta NOVE Aris Movsesijan saglasio se da su do sada građani šetali vođeni svako svojom ličnom unutrašnjom pobunom.

„To je činilo veliku energiju koju bih nazvao potencijalnom. Svi politički akteri treba da učine nešto da se ta potencijalna energija pretvori u kinetičku koja će doneti određeni pomak u društvu. Jedini cilj koji svi trenutno imamo, kao najmanji zajednički imenitelj, jeste želja za demokratizacijom društva“, poručio je Movsesijan u razgovoru za Vreme.

mm

Press služba

Related Articles

Leave a Reply

Close