Niš: Vlast gluva za žene žrtve nasilja

Niš: Vlast gluva za žene žrtve nasilja

Aktivisti Foruma mladih u Nišu su Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama ispratili akcijom poručujući da sva statistika potvrđuje nezainteresovanost vlasti da se sa nasiljem izbori. Štaviše, žrtve se i dalje tretiraju kao marginalna tema, korisna samo kad na njima treba politički profitirati.

 

Predsednica niškog Kluba Foruma mladih Nevena Prokić istakla je da je u Srbiji borba protiv nasilja nad ženama samo deklarativna, te da rezultat toga jeste poražavajuća činjenica – da na svakih deset dana jednu ženu ubije njen partner. Zato, navela je ona, treba svakodnevno raditi ne samo na sprovođenju i poštovanju zakonskih rešenja, već i na podizanju društvene svesti o tome da je svaki vid rodno zasnovanog nasilja  civilizacijski nedopustiv.

 

- Srbija je pre dve godine ratifikovala Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Uprkos tome, u ovoj godini zabeležen je znatan porast broja žena koje su pretrpele neki vid nasilja, a ubijeno je čak 33! To nam govori da je nasilje nad ženama tema koje se vlast lati samo kad joj zafale politički poeni za ubiranje, a da u biti žene i dalje ostaju na marginama interesovanja institucija sistema – navela je Prokić i dodala da se društvo nasilju mora suprotstvaljati svakodnevno, a ne samo tokom jednog dana posvećenog tome.

 

Tokom akcije, omladinci NOVE nosili su ispisane parole „Pravi muškarci ne tuku žene“, „Uvek postoji mogućnost izbora“... Pojedine članice Foruma mladih su takođe odgovarajućom šminkom „odglumile“ masnice po licu, poručujući na taj način da žrtve ne smeju ostati nevidljive, da su one deo naše svakodnevne realnosti i da zbog toga ne zaslužuju da se tretiraju kao tabu tema.

mm

Press služba

Related Articles

Leave a Reply

Close