NOVA predstavila akcioni plan "Šta da se radi" i pozvala na saradnju

NOVA predstavila akcioni plan “Šta da se radi” i pozvala na saradnju

Nova stranka predstavila je danas akcioni plan „Šta da se radi“, koji za cilj ima mobilizaciju građana i drugih političkih subjekata, i suprotstavljanje nadirućem kriminalu i primitivizmu zasnovanom na populizmu.

Predsednik Nove stranke Zoran Živković i v.d. predsednika Saveta Nove stranke Aris Movsesijan pozvali su na razgovore o saradnji sve opozicione stranke, pokrete i građanske inicijative koji dele evropske, demokratske vrednosti i koji nisu sarađivali, ne sarađuju niti će sarađivati sa režimom Aleksandra Vučića.

Živković je na današnjoj konferenciji za medije objasnio da je Predsedništvo te stranke usvojilo 15 tačaka akcionog plana, jer su mnoge pozitivne promene koje su nastale posle 5. oktobra 2000. godine danas poništene.

Tačke delovanja Nove stranke obuhvataju slobodne, zakonite, demokratske izbore, vraćanje Narodnoj skupštini funkcije nadzornog organa, jasnu opredeljenost Srbije ka Evropskoj uniji i transparentnost sistema izbora u pravosuđu.

Kada je reč o problemu Kosova i Metohije, Živković i Movsesijan su istakli da pregovore s Prištinom treba da vode "ozbiljni i časni ljudi", a ne „ratni zločinci“ i „ratni drugovi“ iz Prištine i Beograda. Naglasili su da cilj pregovora mora biti "miran, bezbedan i perspektivan život Srba i svih drugih na Kosovu i Metohiji", uz učešće međunarodne zajednice, te da životni standard treba da definiše status, a ne obrnuto.

Predsednik NOVE je istakao da je rešenje da Srbi na Kosovu žive onako kako žive Albanci u Preševu, Bujanovcu, Medveđi, Nišu i Beogradu.

"Da li oni imaju neke probleme što su Albanci? Ne. Imaju svoje lokalne vlasti, biraju svoje poslanike, učestvuju u političkom, sportskom i kulturnom životu", ocenio je Živković.

Dodao je da niko ne sme da pogine zato što je Srbin, Albanac ili bilo koje druge nacije, a kao primer je naveo Bosnu i Hercegovinu, jer "tamo od Dejtonskog sporazuma" niko više ne gine zbog toga kojoj naciji pripada.

Kao cilj istaknuta je i nužnost sprovođenja lustracije svih onih koji su svojim javnim delovanjem, radom u državnim organima, kao i javnim preduzećima i medijima, naneli štetu Srbiji, imovini i legitimnim pravima i interesima građana.

U programu se takođe navodi i sprovođenje decentralizacije, veće učešće građana u odlučivanju, hitno donošenje zakona o finansiranju AP Vojvodina, zatim donošenje zakona o poreklu imovine, beskompromisna borba protiv organizovanog kriminala i terorizma, na način i sa efektima postignutim u akciji „Sablja“ 2003. godine...

 

Ceo program pročitajte u nastavku:

***

Srbija je na lošem putu i čitavo društvo kreće se u pogrešnom smeru, a aktuelni režim za to snosi najveću odgovornost. Mnoge pozitivne promene koje su posle 5. oktobra 2000. godine dovele do uspostavljanja demokratskih pravila, danas su poništene, te je neophodna jasna i hitna akcija političkih subjekata.
Nova stranka predlaže sledeće pravce delovanja koji za cilj imaju izbornu mobilizaciju građana i suprotstavljanje nadirućem kriminalu i primitivizmu zasnovanom na populizmu.

ŠTA DA SE RADI?

1. Obezbediti slobodne, zakonite i demokratske izbore: izmena izbornog sistema koja omogućava direktnu odgovornost poslanika građanima koji ih biraju (kombinovani izborni sistem, prema kojem se 100 poslanika bira većinskim sistemom, a 50 proporcionalnim), transparentnost finansiranja, zabrana komercijalnog političkog marketinga, obaveznost duela kandidata na elektronskim medijima, sankcionisanje nasilja i pretnji tokom izbornog procesa i privođenje pravdi aktera kreiranja različitih nepravilnosti tokom izbornog procesa. 

2. Vratiti Narodnoj skupštini Republike Srbije funkciju nadzora nad izvršnom vlašću. Smanjiti broj predloženih zakona po hitnom postupku i njihovog objedinjavanja u diskusiji bez ikakvog smisla i sadržajnih sličnosti. Sankcionisati zloupotrebe Poslovnika o radu sa ciljem veće otvorenosti i demokratičnosti u dijalogu između političkih partija. Donositi godišnji plan rada Skupštine. 

3. Uspostaviti pravični i transparentni sistem izbora u pravosuđu radi obezbeđivanja nezavisnosti sudstva. Uvesti besplatnu pravnu pomoć za socijalno ugrožene građane. Skratiti rokove u rešavanju sudskih predmeta.

4. Donošenjem novog zakona reaktivirati proces lustracije svih onih koji su svojim javnim delovanjem, radom u državnim organima, institucijama lokalne samouprave i pokrajinske autonomije, kao i javnim preduzećima i medijima, naneli štetu našoj državi, imovini i legitimnim pravima i interesima građana Srbije.

5. Rešenje problema Kosova i Metohije nemoguće je postići tako što će Aleksandar Vučić, lažno i licemerno, zloupotrebiti ideje i retoriku Zorana Đinđića. Rešenje je još manje realno ako deo opozicije, suštinski i dosledno, preuzme retoriku Aleksandra Vučića iz devedesetih godina.

Pregovore bi trebalo da vode ozbiljni i časni ljudi. Cilj pregovora mora biti miran, bezbedan i perspektivan život Srba i svih drugih na Kosovu i Metohiji. Rešenje koje garantuje te standarde treba da definiše status Kosova i Metohije, uz najviše garancije međunarodne zajednice. Dakle, zalažemo se da standardi definišu status, a ne status standarde.

Rešavanje problema Kosova i Metohije takođe zahteva raspravu u Narodnoj skupštini Republike Srbije, uz predstavljanje svih prethodnih i eventualnih budućih segmenata pregovora, počevši od dokumenata kojima je Republika Srbija preuzela određene obaveze.

6.    Kreirati i voditi spoljnu politiku uz jasnu opredeljenost ka pristupanju Evropskoj uniji, uz prethodno ostvarivanje njenih standarda u Srbiji. Kontinuirano i maksimalno unapređivati regionalnu saradnju. 

7.   Odrediti jasan put ka decentralizaciji Srbije sa težnjom ka neposrednijem odlučivanju na lokalnom nivou upravljanja. Uključiti građane u kreiranje i donošenje odluka na svim nivoima vlasti. Takođe, ostvariti maksimalnu saradnju sa kancelarijama Zaštitnika građana, Poverenika za informacije od javnog značaja i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Hitno doneti Zakon o finansiranju AP Vojvodine.

8.         Obezbediti punu slobodu mišljenja i izražavanja, zaštitu prava manjina, ugroženih i ranjivih grupa ljudi. Doneti neophodne izmene propisa o radnom pravu, zaštiti i bezbednosti na radu, socijalnoj zaštiti i sprečavanju svih oblika diskriminacije. Posebna pažnja mora biti fokusirana na društveni položaj žena, mladih, ali i najstarijih sugrađana.

9. Unaprediti tržišnu privredu kroz reformu državne uprave, obezbeđivanje ravnopravnih uslova poslovanja i vladavine prava u svim segmentima. Neophodno je tako promeniti i dosadašnju besmislenu politiku subvencija i izgraditi sistem koji će obezbediti ubrzani tehnološki tržišni razvoj naše privrede. Ostvariti fleksibilnije uslove za zapošljavanje i sniziti poreze na rad kako bi se smanjila visoka nezaposlenost.

10.   Sprovesti beskompromisnu borbu protiv organizovanog kriminala i terorizma, na način i sa efektima postignutim u policijskoj akciji „Sablja“ 2003. godine. Doneti neophodne propise koji će omogućiti efikasniju i profesionalniju organizaciju policije i uspostavljanje suštinske nezavisnosti sektora unutrašnje kontrole nad njenim radom.

11.  Izraditi jasan i sprovodljiv Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, kojim bi se omogućila njena potpuna nezavisnost od političkog režima. Doneti Zakon o poreklu imovine i aktivirati postojeće propise koji omogućavaju borbu protiv korupcije i kriminala u oblasti javnih nabavki.

12.  Jasno definisati ciljeve zdravstvenog sistema zasnovanog na realnim potrebama građana i besplatnom osnovnom zdravstvenom osiguranju potpuno jednakom za sve. Sprovesti decentralizaciju zdravstva, suprotno sadašnjim trendovima, i uspostaviti ravnopravnost državnog i privatnog zdravstva, kako po pravima, tako i po obavezama. 

13. Kontinuirano razvijati ekološku svest i unaprediti zaštitu životne sredine. Rešiti probleme upravljanja otpadom, kontrole zaštite voda i prirode, kao i industrijskog zagađenja i upravljanja hemikalijama.

14. Uvesti potpunu transparentnost zapošljavanja u javnoj upravi i javnom sektoru. Sprovesti reviziju broja zaposlenih u javnoj upravi i na osnovu toga izvršiti realnu sistematizaciju radnih mesta, kao i novčanih nadoknada zaposlenima.

15. Reforme u oblasti prosvete, nauke i kulture jesu esencija napretka društva i upravo zato moraju biti prioritet u političkom delovanju, što do sada nije bio slučaj. Udvostručiti finansijska sredstva za prosvetne, naučne i kulturne institucije koje svojim istraživanjima, programima i projektima obezbeđuju realan napredak Srbije u pomenutim oblastima. Izvršiti reviziju i poništavanje falsifikovanih diploma i uspostaviti akademsku čestitost kao primarni princip. Definisati jasne propise poštovanja autorskih prava.

Svesni činjenice da je Srbiji potreban novi početak, rukovodstvo i članovi Nove stranke pozivaju političke partije, pokrete i sve građane koji prihvataju navedene ciljeve i vrednosti, da zajedničkim delovanjem zaustavimo sunovrat države u kojoj živimo.

mm

Press služba

Leave a Reply

Close