Nova stranka i Socijaldemokratska stranka predstavile ekonomske mere za prevazilaženje krize prouzrokovane Covid-om

Nova stranka i Socijaldemokratska stranka predstavile ekonomske mere za prevazilaženje krize prouzrokovane Covid-om

Na današnjoj konferenciji za novinare, predsednik Nove stranke Aris Movsesijan i potpredsednik Socijaldemokratske stranke Goran Radosavljević, predstavili su mere za prevazilaženje ekonomske krize prouzrokovane pandemijom Covid19.

Celokupan tekst mera nalazi se u nastavku teksta:

EKONOMSKA KRIZA PROUZROKOVANA PANDEMIJOM COVID19 I MERE

ZA NJENO PREVAZILAŽENJE KRAJEM 2020. I POČETKOM 2021. GODINE

 

Razlozi donošenja mera

Virus COVID19 izaziva značajne posledice po zdravlje ljudi i u velikoj meri je smrtonosan po osobe prethodno oštećenog zdravlja. S tim u vezi, prioritet u ovom trenutku nesporno predstavljaju mere kojima je potrebno staviti pod kontrolu širenje virusa i minimizovati dalje posledice po zdravlje ljudi. Pandemija virusa istovremeno uzrokuje i značajne negativne posledice po ekonomiju Republike Srbije. Imajući u vidu globalna ekonomska dešavanja i neizvesnost po pitanju vakcinacije, a usled trajanja pandemije već gotovo osam meseci, neophodno je donošenje jednog broja mera ekonomske pomoći licima (fizičkim i pravnim) koja trpe direktne posledice prouzrokovane prestankom aktivnosti, smanjenim obimom međunarodne razmene, trenutnim gubitkom tržišta ili donetim odlukama Vlade Srbije.

Trenutno stanje

Već na početku epidemije COVID19 virusa u svetu bilo je jasno da će jedan od sporednih efekata biti pad ekonomske aktivnosti. Istorijski najveći deficit u Srbiji od blizu 9% BDP, te pad BDP od blizu 2% samo su neki od pokazatelja. U pojedinim sektorima privrede, poput turizma i putničkog transporta, pad privredne aktivnosti je procentualno dvocifren. Vanredno stanje, zatvaranje granica i ograničavanje kretanja dovela su do zaustavljanja nekih sektora privrede, poput turizma, hotelijerstva i restorana i različitih vrsta usluga.

Dosadašnje mere državne pomoći karakteriše velika neselektivnost. Mere su bile usmerene na pokrivanje dela zarada zaposlenih, odlaganje plaćanja poreza i održanje likvidnosti. Pored toga, država je potrošila oko 600 miliona evra podelivši 100 evra svakom punoletnom građaninu Srbije. Usled pokrivanja zarada, nije došlo do velikih otpuštanja u privatnom sektoru. Jedini sektor koji je za sada dobio određenu selektivnu pomoć je sektor turizma.

Međutim, treći talas pandemije je u toku u Srbiji i određene mere zatvaranja dovešće do pada ekonomske aktivnosti u nekim sektorima. S toga je potrebno predložiti određene dobro ciljane mere kako bi se ublažio pad u tim sektorima.

Mere za prevazilaženje posledica krize u Srbiji krajem 2020. i početkom 2021. godine

Dosadašnje mere bile su budžetski izdašne. U narednom periodu potreban je bolji fokus kako bi se pomoglo onima kojima je pomoć najpotrebnija. Mere bi bile usmerene na mala preduzeća i preduzetnike i na siromašne. Predlog mera i procena troškova istih dat je u Tabeli 1.

 

Tabela 1. Kratkoročne mere za pomoć privredi i građanima

Mera Uslov za primenu Periodprimene Troškovi
1. Pomoć malim preduzećima i preduzetnicima u visini prosečnih mesečnih fiksnih troškova na teritoriji JLS Pad prometa preduzeća ilipreduzetnika u mesecu koji prethodi početku realizacije mere bio je najmanje 20% usled krize u odnosu na isti mesec prethodne godine. Od 1.01.2021.do 1.04.2021. Oko 12 milijardi RSDmesečno
2.Odlaganje plaćanja direktnih poreza bez obračuna kamate Važi za sva fizička i pravnalica koja to žele.
Uključeni su porez na dohodak građana, porez na dobit i porez na imovinu
Prvi kvartal2021.godine Nema direktnihtroškova po budžet,osim smanjenjalikvidnosti
3. Moratorijum naotplatu kredita Važi za sva fizička i pravnalica koja to žele Zaključno sa 1.aprilom 2021.godine Nema direktnihtroškova po budžet,osim smanjenjalikvidnosti bankarskogsektora
4. Solidarna pomoć u visini od 10.000 RSD Primalac solidarne pomoći je domaćinstvo primalac socijalne pomoći.
Primalac nije korisnik nijedne od prethodnonavedenih mera.
Jednokratno,tokomjanuara2021. Oko 1 milijarda RSD
5. Pravo na 100% naknade tokom bolovanja Pravo stiču svi zaposleni koji su se zarazili COVID19 obavljajući poslove koji su od javnog značaja Do kraja pandemije COVID19 Oko 2,3 milijarde RSD

 

mm

Press služba

Leave a Reply

Close