Nova stranka na okruglom stolu na temu izbornih uslova u Srbiji

Nova stranka na okruglom stolu na temu izbornih uslova u Srbiji

Nova stranka učestvovala je na danas održanom okruglom stolu na temu izbornih uslova u Srbiji, kojem su prisustvovali svi relevantni politički subjekti, predstavnici civilnog sektora koji se bave praćenjem izbornih procedura i ugledni profesori političkih nauka.

U ime NOVE, u diskusiji je učestvovao predsednik Političkog saveta Aris Movsesijan, podvukavši zahvalnost Fakultetu političkih nauka u Beogradu i Fondu za otvoreno društvo na organizaciji i mogućnosti za konstruktivnu razmenu mišljenja i stavova.
 
S obzirom na to da je dogovoreno da dijalog, kako danas, tako i ubuduće, bude vođen po principu "Chatham House", tj. bez izlaženja u javnost sa informacijama, detalje zaključaka okruglog stola ne možemo saopštiti. Ipak, nadamo se da će razgovor iz ovog formata uskoro biti prenet na polje javne debate, kako bi svi građani imali mogućnost da se upoznaju sa različitim stavovima političkih formacija u Srbiji, ali i konkretnim temama u vezi sa izbornim procedurama, na koje će nadalje biti stavljen akcenat.
 
Za kraj ćemo se prisetiti reči velikog francuskog filozofa Bernarda Manina:
 
"Legitimna odluka nije odluka koja predstavlja volju svih, već ona koja je rezultat razmatranja svih. Ono što joj u krajnjem ishodu daje legitimnost jeste proces formiranja volje svih, a ne zbir već formiranih volja."
 
 
mm

Press služba

Related Articles

Leave a Reply

Close