Nova stranka potpisala "Deklaraciju za održiv nacionalni odgovor na HIV"

Nova stranka potpisala “Deklaraciju za održiv nacionalni odgovor na HIV”

Predsednik Saveta Nove stranke Aris Movsesijan, danas je u centrali NOVE stranke potpisao "Deklaraciju za održiv nacionalni odgovor na HIV" koju je predložila Grupa za analizu i kreiranje javnih politika uz podršku udruženja PREVENT i tom prilikom je izjavio:

"Normalno je da NOVA stranka, pa i ostale potpišu ovu deklaraciju. Između ostalog NOVA se zalaže za pristupanje Evropskoj uniji, a u prošlogodišnjem izveštaju Evropske komisije je već na drugoj strani pozvano na uređivanje odnosa prema obolelima od HIVa, konkretno to se tiče poglavlja 28. gde se ovakve mere predlažu. NOVA stranka je u tački 8. akcionog plana takođe istakla ovaj problem odnosa prema ugroženim grupama građana. Pozivamo ostale političke partije da slede naš primer i naprave ovakav civilizacijski korak."

"U okviru regionalnog projekta „Budžetsko zagovaranje i monitoring u zemljama jugoistočne Evrope", realizuje projekat javnog zastupanja pod nazivom Politička podrška programima smanjenja štete. Cilj projekta je da političke partije/pokreti potpišu deklaraciju kojom će se obavezati da će u svom budućem delovanjem u zakonodavno i izvršnoj vlasti podržavati primenu programa smanjenja štete i njihovo budžetsko finansiranje." navodi se u pozivu za potpisivanje Deklaracije.

Tekst Deklaracije prenosimo u celosti:

ДЕКЛАРАЦИЈА
за одржив национални одговор на ХИВ
Позивајући се на Устав Републике Србије, поглавље о људским правима и слободама, члан 68. којим се свим
грађанима гарантује право на заштиту свог физичког и психичког здравља, као ина члан 21. који забрањује
сваки вид дискриминације, по било ком основу;
Имајући у виду Миленијумску декларацију Уједињених нација, која нас обавезује на смањење броја ХИВ
позитивних и оболелих од СИДЕ; Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима,
Европску Повељу о правима пацијената и друге међународне акте;
Закон о здравственој заштити Републике Србије, Закон о социјалној заштити Републике Србије, који сваком
појединцу и породици којој је неопходна друштвена помоћ и подршка ради савладавања социјалних и
животних тешкоћа и стварања услова за задовољење основних животних потреба гарантује право на
социјалну заштиту, у складу са законом (члан 4.);
У складу са циљевима Стратегије за превенцију и контролу ХИВ инфекције и АИДС-а у Републици Србији,
2018.-2025.године као и Стратегије о спречавању злоупотребе дрога за период 2014.-2021. године;
Узимајући у обзир тренутне инвестиције у ХИВ програме и забринути због чињенице да уколико се не
обезбеди одрживост ових програма земља ће се суочити са епидемијом ХИВ-а;
Охрабрени договорима Републике Србије са Глобалним фондом за борбу против ХИВ/АИДС-а,
туберкулозе и маларије за обнављање подршке и заједничким улагањем у сервисе превенције;
Наша политичка странка се обавезује, да ће преко посланика у садашњем и будућим
парламентарним саставима, и/или преко представника извршне власти, да иницира и подржи:
• Обезбеђивање средства из државног буџета, на основу доказаних и методолошки тачних процена и
анализа, које ће осигурати одрживост општих превентивних ХИВ програма као и програма
превенције намењених групама у посебномризику од ХИВ-а.
• Припрему и усвајање законa и/или делотворних законских механизама који ће осигурати дугорочно и
одрживо буџетско финансирање ХИВ програма намењених друштвено искљученим грађанима и групама у
посебном ризику од ХИВ-а

 

mm

Press služba

Related Articles

Leave a Reply

Close