Nova stranka predlaže konkretne mere za zaštitu životne sredine i zdravlja građana Srbije

Nova stranka predlaže konkretne mere za zaštitu životne sredine i zdravlja građana Srbije

Nova stranka poziva Vladu Srbije da ne bude saučesnik u masovnom trovanju građana Srbije zagađenim vazduhom, već da smesta donese set mera za zaštitu zdravlja stanovništva, a ne samo da formira izvesna "radna tela" koja se ne bave, niti će se baviti svojim poslom. Pozivamo takođe premijerku Brnabić da pogleda izveštaj Evropske agencije za zaštitu životne sredine (EEA) iz 2010, iz koga se vidi da je nivo zagađenja bio znatno niži nego danas.

Nova stranka je poslednjih meseci dala niz sistemskih predloga koji mogu da dugoročno poboljšaju kvalitet života građana najzagađenijih gradova, jer nas je aktuelni režim silom skrenuo sa puta uverenja da je informacija moć. Prva stavka koju smo predložili je proširenje mreže stalnih stanica za merenje zagađenja vazduha i postavljanje semafora sa prikazom trenutnih merenja, jer je to način na koji se najbolje sprečava izazivanje panike.

Sledeći predlog aktuelnom režimu, zarad do probiti svih građana - pristupite konverziji pogonskog goriva sredstava javnog transporta u Beogradu i drugim gradovima sa fosilnih goriva na električnu energiju i TNG, gde bi se potrošnja teških fosilnih goriva smanjila za godinu dana za 35%, ali I izvršite aktivnu promociju korišćenja javnog transporta. Takođe, davanje subvencije za nova taksi vozilia iz uredbe Vlade Srbije, treba usloviti klauzolom da vozila moraju da budu plug-in hibridi ili potpuno električna.

Sledeća stavka u saniranju nastale štete jeste kompletna elektrifikacija poštanskih i svih drugih dostavnih vozila u periodu od jedne godine, kao i osposobljavanje sistema monitoringa zagađenja na auto-putu koji prolazi kroz Beograd, ili rubove drugih gradova, i usklađivanje brzine kretanja vozila sa trenutnim merenjima nivoa zagađenja, kako se to radi, na primer, u Austriji.

Pojednostaviti i liberalizovati postavljanje foto-voltažnih panela za kućne korisnike i na taj način smanjiti potrošnju električne energije ili fosilnih goriva za grejanje takođe je jedna od ključnih mera, dok za kraj ostaje omogućivanje državnih podsticaja i pomoć lokalnim samoupravama za osnivanje fondova za poboljšanje energetske efikasnosti kolektivnog i pojedinačnog stanovanja, kao i mogućnost 80% subvencije za poboljšanje izolacije na objektima, zamenu dotrajale stolarije i konverziju sistema grejanja.

Ovo su samo neke od mera čiji je širi set naveden u Deklaraciji o zaštiti životne sredine koju smo predali gradonačelniku Zrenjanina kao novogodišnji poklon, a na koji i on i ostali nadležni organi uporno ćute, dok se Srbija guši u smogu. Nova stranka će zato i dalje uporno raditi na predlozima koji doprinose poboljšanju kvaliteta života građana i podizanju ekološke svesti, jer zajedničku borbu za očuvanje životne sredine dugujemo i sebi i budućim pokolenjima kojima je ostavljamo.

mm

Press služba

Related Articles

Leave a Reply

Close