Nova stranka se bori za prava osoba sa invaliditetom

Nova stranka se bori za prava osoba sa invaliditetom

Potpisivanjem Protokola o saradnji sa Nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom Srbije, Nova stranka i formalno preuzima na sebe da se bori za prava osoba sa invaliditetom, a imaće i mogućnost da te aktivnosti budu intenzivnije, rekao je danas lider Nove stranke Zoran Živković.

 

- Danas smo potpisali Protokol o saradnji koji definiše naše međusobne odnose, da vođeni načelima ravnopravnosti i nediskriminacije osoba sa invaliditetom, poštovanja njihovog dostojanstva, s ciljem obezbeđivanja jednakih mogućnosti i punog učešća ovih osoba u društvu - rekao je Živković novinarima u Parlamentu.

On je kazao da Nova stranka i formalno na sebe preuzima odgovornost da se u parlamentu i izvršnim organima vlasti i nakon maja zalaže da "sva prava koja treba da budu ostvarena za osobe sa invaliditetom budu ostvarena na najbolji mogući način u okviru mogućnosti ove države koje su velike".

Živković je rekao da će potpisivanjem ovog sporazuma ta partija imati veće mogućnost da svoje aktivnosti uz stručnu pomoć osoba sa invaliditetom intenzivira.

- Stanje u ekonomiji, reformama i bilo kojoj drugoj oblasti ne sme da bude opravdanje da se smanjuju prava osoba sa invaliditetom, od najjednostavnijih stvari, a to su rampe na trotoarima, rampe za ulazak u javne institucije do važnijih stvari, a to je njihovo zapošljavanje i njihovo potpuno uvođenje u društveno-politički život ove zemlje na šta oni imaju ista prava, kao što ima i bilo koji drugi građanin Srbije - kazao je Živković.

 

Potpredsednik Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije Mihajlo Pajević izrazio je nadu da će stranke, kao i do sada ovim protokolom koje su potpisale pomagati da život osoba sa invaliditetom postane lakši i bolji.

- Nacionalna organizacija već četvrti ciklus izbora radi sa strankama i pokušava da dođe do svih stranaka i sa njima potpiše protokol o saradnji. On podrazumeva da tražimo od stranaka koje uđu u parlament i učestvuju na parlamentarnim izborima da poštuju ljudska prava osoba sa invaliditetom - kazao je on.

Pajević je rekao da ovo nije pristupanje ove organizacije strankama, već potpisivanje protokola o tome da će stranka raditi na pitanjima od interesa osoba sa invaliditetom i doprineti tome da se donesu pozitivni zakoni.

 

 

 

 

 

 

Izvor: Beta

 

 

mm

Press služba

Ostavi komentar

Zatvori