Nova stranka zahteva hitnu reakciju ministra Zorana Đorđevića

Nova stranka zahteva hitnu reakciju ministra Zorana Đorđevića

Nakon jučerašnje tragedije u Domu za lica mentalno ometena u razvoju u Tutinu, kada se štićenica udavila hranom, pokrenuto je pitanje kvaliteta života i brige nad licima koja su korisnici usluga socijalne zaštite.

Situaciju u Tutinu je alarmantna već mesecima, jer direktor Omer Đondić danima ne dolazi na posao, dok mu je mandat istekao još u novembru prošle godine, da bi potom, pre samo 6 dana, od nadležnog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja zahtevao neplaćeno odsustvo. Đondić je inače više od godinu dana u statusu vršioca dužnosti direktora, dok se zaposleni neprestano žale na nemoguće uslove za rad.

Kako je Nova stranka još juče u saopštenju upozorila, ništa bolja situacija nije ni u ostalim mestima u Srbiji. Setimo se tragedije u blačkom selu Trbunje i misteriozne smrti mladića koji je bio korisnik tamošnjeg Doma, dok su zaposleni u Gradskom centru za socijalni rad Beograd, predvođeni UGS Nezavisnost, pre četiri dana započeli štrajk, zahtevajući od nadležnih, pored isplate dugovanja, i bolje uslove rada, obezbeđivanje dovoljnog broja izvršilaca, smanjenje bezbednosnih i zdravstvenih rizika, kao i poboljšanje međuljudskih odnosa.

Sve pomenuto vodi direktnoj odgovornosti nadležnog ministra Zorana Đorđevića koji ne samo što ne vodi računa o rukovodiocima i zaposlenima u socijalnim ustanovama, niti uslovima za rad, već i žmuri na tragedije i izgubljene ljudske živote koje su posledica javašluka u njima. Stoga Nova stranka zahteva hitnu reakciju ministra Đorđevića, te detaljnu kontrolu uslova za rad i kvaliteta pružanja usluga socijalne zaštite, kako se slučajevi poput jučerašnjeg u Tutinu ili Trbunji više nikada ne bi ponovili.

mm

Press služba

Related Articles

Leave a Reply

Close