Nova stranka Zrenjanin pita gde završava otpad iz zrenjaninskog prečistača za vodu

Nova stranka Zrenjanin pita gde završava otpad iz zrenjaninskog prečistača za vodu

Nova stranka Zrenjanin je uvidom u Registar zagađivača - grupa ”Operateri postrojenja za tretman” uočila da ne postoji prijava emisije opasnog otpada preduzeća koje je vlasnik prečistača vode u Zrenjaninu, kao što ni uvidom u GIS portal Nacionalnog registra zagađivača nismo uspeli da pronađemo prečistač vode tj. preduzeće vlasnika prečistača. Pomenuto nas dovodi do zaključka da prečistač ne stvara otpad.

Međutim, nakon obaveštenja dobijenog od gradonačelnika Zrenjanina Čedomira Janjića da se otpad baca u kanalizaciju, NOVA Zrenjanin postavlja pitanje gradskoj upravi i inspekciji za zaštitu životne sredine gde je izvršena kontrola otpada pomenutog na njegovoj konferenciji za medije. Uvereni da otpad koji sadrži arsen i druge zagađujuće materije izdvojene prečišćavanjem sirove vode ima karakteristike opasnog otpada dalje pitamo zašto operater postrojenja nije prijavio emisiju opasnog otpada i zašto inspekcija nakon saznanja da verovatno postoji emisija nije izvršila kontrolu. Gde se odlaže dosada generisani potencijalni opasan otpad iz postrojenja za prečišćavanje vode ostaje još jedno nerešeno pitanje.

Podsećamo da su postrojenje posetili najviši predstavnici izvršne vlasti, te da premijerka ne mora da zna da neko postrojenje ne prijavljuje emisiju opasnog otpada, ali bi njeni ministri to trebalo ili da uveliko znaju ili da provere sa svojim nadležnim službama, kako ne bismo ponovo bili u situaciji da po Srbiji otkopavamo burad sa nepoznatim sadržajem.

mm

Press služba

Related Articles

Leave a Reply

Close