NOVA za Dan osoba sa invaliditetom - konkretno!

NOVA za Dan osoba sa invaliditetom – konkretno!

Da li ste se zapitali šta je sve u našem gradu pristupačno osobama sa invaliditetom? Ako niste, molimo vas da to učinite i podržite nas u zalaganju da grad Niš postane pristupačan našim sugrađanima i sugrađankama kako bi svakodnevno bez prepreka mogli da uživaju svoja osnovna ljudska prava.

Stambene zgrade, brojni pešački prelazi, trgovinske radnje, zdravstvene ustanove, škole, bioskopi, pošte... kao i mnoge druge institucije potpuno su nepristupačni korisnicima invalidskih kolica, zaključili su članovi Gradskog odbora Nove stranke u Nišu Ivan Novković i Dragana Rodić.

Gorući problem u gradu, saglasni su u Novoj, jesu trotoari, pešačke staze i pešački prelazi u užem centru grada koji su izgrađeni mimo standarda propisanih u Pravilniku o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama („Sl. Glasnik RS“ br.22/2015), a koji jasno u članovima 32.-35. propisuje koji su to standardi obavezni prilikom izgradnje rampi za pešake.

Predsednica Gradskog odbora Nove stranke u Nišu Marija Blagojević, predsednik Opštinskog odbora Medijana Nove stranke u Nišu Vojkan Mladenović i član Opštinskog odbora Medijana Niš Dobrivoje Živković obišli su u pratnji poznate Nišlijke i velikog humaniste Marine Adamović strogi centar grada i zabeležili najkritičnije rampe.

„U priloženim fotografijama možete se uveriti da pešačke rampe ne odgovaraju propisanim standardima, da su nefunkcionalne i predstavljaju nebezbedne zone kretanja osobama sa invaliditetom, posebno u zimskim danima kada su učestala proklizavanja.

Stoga će Gradski odbor Nove stranke u Nišu predati Gradu Zahtev za hitno saniranje problematičnih rampi u skladu sa navedenim Pravilnikom“, izjavila je predsednica Gradskog odbora Nove Niš Marija Blagojević.

Marina Adamović podržala je inicijativu Nove Niš i nada se da će Grad imati sluha za ovaj ozbiljan problem, na koji i ona redovno ukazuje. Marinina bezbednost svakodnevno je na testu. Često joj se dešavaju nezgode i neprijatnosti zbog nefunkcionalnosti i nepristupačnosti.

Marina Adamović podržala je inicijativu Nove Niš i nada se da će Grad imati sluha za ovaj ozbiljan problem, na koji i ona redovno ukazuje. Marinina bezbednost svakodnevno je na testu. Često joj se dešavaju nezgode i neprijatnosti zbog nefunkcionalnosti i nepristupačnosti.

„Zima nam je na pragu. Tražimo od Grada da sporne rampe za pešake učini funkcionalnim u što kraćem roku i pokaže da brine o bezbednosti svojih sugrađana, računajući i nas - osobe sa invaliditetom. Grad može da nam izađe u susret“, izjavila je Dragana Rodić.

Ilić

Related Articles

Leave a Reply

Close