NOVA Zrenjanin zahteva da Vlada Srbije povuče odluku o odlaganju otpada na deponiju u Kikindi

NOVA Zrenjanin zahteva da Vlada Srbije povuče odluku o odlaganju otpada na deponiju u Kikindi

Nova stranka Zrenjanin zahteva od Vlade Srbije da smesta povuče ili izmeni Odluku o zajedničkom obezbeđivanju i sprovođenju upravljanja otpadom, donetu 2018. godine, suprotno Zakonu o otpadu i suprotno Strategiji upravljanja otpadom 2010-2019.

U pomenutoj odluci se, naime, navodi da je Zrenjanin jedinica lokalne samouprave koja odlaže otpad na regionalnu deponiju FCC Kikinda. Ovom, ponovo podvlačimo, izuzetno štetnom odlukom, se određuje da grad Zrenjanin, koji generiše oko 70.000 tona otpada godišnje, taj otpad odnosi na regionalnu deponiju privatne kompanije FCC Kikinda, gde se do sad odlagalo oko 45.000 tona otpada iz Kikinde i okoline.

"Kako je otpad u savremenoj cirkularnoj ekonomiji, kojoj teže sva civilizovana drustva, izuzetno važan resurs i šansa za razvoj lokalne zajednice, pozivamo gradsku upravu Zrenjanina da podnese zahtev za ispitivanje zakonitosti ove odluke Ustavnom sudu, a da do donošenja sudske presude ne postupa po odluci Vlade Srbije. Nezakonitom odlukom se nanosi šteta Gradu Zrenjaninu u visini od više desetina miliona evra godišnje, blokira se razvoj reciklažnog centra i nameće se gradu Zrenjaninu nepotreban trošak od oko 3 miliona evra godišnje, koji će plaćati regionalnoj deponiji FCC Kikinda", upozorava NOVA Zrenjanin.

Pozivamo takođe gradsku upravu da ne skriva svoj nerad na uspostavljanju Regionalnog centra za odlaganje otpada Zrenjanin iza ove odluke, već da postupi isključivo u interesu građana Zrenjanina, i po slovu zakona, ali i upućujemo nadležne na Deklaraciju o zaštiti životne sredine Nove stranke gde se jasno kaže da je potrebno uspostaviti sistem sakupljanja i tretmana otpada gde će se u narednih 8 godina dostići 75% reciklaže, a u 12 godina 90%, jer će tada biti skoro nevažno gde se odlaže preostali otpad.

"Ovaj apel Nove stranke je u saglasnosti i sa strategijom Evropa 2020, osnovnim dokumentom EU kojim se definiše inteligentan, održiv i inkluzivan razvoj ekonomije, koja koristi postojeće resurse mnogo efikasnije", zaključuju iz Zrenjaninskog odbora NOVE. 

mm

Press služba

Related Articles

Leave a Reply

Close