Novi Sad: Naprednjački recept za pljačku građana

Novi Sad: Naprednjački recept za pljačku građana

Zakon javna komunalna preduzeća definiše kao preduzeća koja obavljaju delatnost od opšteg interesa. Delatnosti od opšteg interesa su jasno definisane, ali su novosadska javna komunalna preduzeća, kojima upravljaju SNS i nekoliko profitabilnih udruženja, u prvi plan stavila delatnosti pljačke Novosađana, zapošljavanje partijskih vojnika, nameštanje tendera i preprodaju radova i usluga Gradu. Recept je jednostavan, bahat i bezobrazan. Javna komunalna preduzeća za radove i usluge iz svoje osnovne delatnosti, koje im je poverio Grad, na nameštenim tenderima angažuju druga preduzeća za njihovo izvršenje. Na taj način novac građana prelivaju u privatne džepove i navodno rade profitabilno jer te usluge, daleko skuplje od tenderske vrednosti, fakturišu Gradu.

 

Imali smo slučaj da JKP „Gradsko zelenilo“,  na očigledno nameštenom tenderu za samo jednog ponuđača, ustupa košenje trave u vrednosti od 20 miliona dinara. Novi slučaj je JKP „Put“ čija je osnovna delatnost „izgradnja i održavanje puteva, ulica i drugih saobraćajnica“, a  koje putem tendera „prepušta“ dva posla ukupne vrednosti od preko 13,6 miliona dinara. Poslovi se odnose na popravku pešačkih staza u Novom naselju u vrednosti od 8,4 miliona i uređenje saobraćajnih površina u Jiričekovoj ulici u vrednosti od 5,3 miliona dinara. Na oba tendera se javio samo jedan, isti ponuđač i zaključio ugovore po procenjenoj vrednosti, odnosno za neverovatnih 458 dinara manje od procenjene vrednosti od 5,3 miliona i 0,25% manje od procenjenih 8,4 miliona dinara. Ovi podaci jasno navode na zaključak da se znalo da drugog ponuđača neće biti i da je tender namešten izabranom ponuđaču.

 

Novosadski odbor Nove stranke ovim primerom ukazuje na razmere bahatosti i korumpiranosti novosadske vlasti,  kao i na posledice lošeg Zakona o javnim nabavkama koji stimuliše kriminal i korupciju. Ujedno, Nova stranka pita nadležne gradske institucije koliko će više platiti pomenute radove JKP „Put“ kako bi mogao da deli plate partijski zaposlenim činovnicima, a sve na štetu građana Novog Sada.

mm

Press služba

Related Articles

Leave a Reply

Close