Novković: Ravnopravnim položajem osoba sa invaliditetom treba se u politici baviti svakog dana

Novković: Ravnopravnim položajem osoba sa invaliditetom treba se u politici baviti svakog dana

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, koji se danas obeležava, jeste prilika da se skrene pažnja na neophodnost ravnopravnog položaja osoba sa invaliditetom, ali je to i tema kojom se treba u politici baviti svakog dana. Da bismo do toga došli, neophodno je da ovu temu postavimo u ravan sa svim ostalim temama u političkom životu Srbije. Upravo tim povodom, član Gradskog odbora Nove stranke Niš Ivan Novković upozorava da se u svakodnevnom životu osobe sa invaliditetom susreću sa različitim vrstama prepreka koje ih sprečavaju da mnoge svoje aktivnosti obavljaju kao i ostali ljudi.

"Najveći razlog za to je nepostojanje kvalitetnih službi podrške samostalnom životu na šta se država sama, pravno, već odavno obavezala. Pomenuću samo neke od ključnih službi podrške. To su pre svega personalna asistencija i pristupačan javni prevoz, bez kojih je nemoguće govoriti o ravnopravnosti osoba sa invaliditetom. Našu svakodnevicu otežava i nepristupačna sredina, na šta se, podsećam, takođe država zakonski obavezala. S druge strane, prisutan je i visok nivo distance građanstva prema osobama sa invaliditetom tako da smo svakodnevno suočeni sa predrasudama i diskriminacijom", objašnjava Novković.

On podvlači da Srbija još od 2011. godine ima zaokružen pravni, odnosno zakonski okvir, koji je sasvim dovoljan za ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom u društvu.

"Građanstvu koje prati rad Nove stranke, već je poznato da se u našem radu često pozivamo na činjenicu da je Srbiji u načelu potreban Zakon o primeni zakona. Ovo znači da se zakoni ne primenjuju ili ih u država u primeni tumači na neadekvatan način što nije slučaj samo u domenu ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom, već se to odnosi i na sve ostale oblasti koje je Srbija zakonski uredila, ali ne primenjuje svoja zakonska rešenja. Od 2012. godine, svojim neodgovornim i bahatim odnosom prema ukupnoj vladavini prava, država sve više smanjuje mogućnosti za napredak, a u pojedinim oblastima čak, sasvim otvoreno stepen sloboda i prava vraća u period devedesetih godina prošlog veka. Razlog je jednostavan, svako temeljno poštovanje prava vuče za sobom i mnoge obaveze koje donosioci odluka nemaju nameru da preuzme zato što slobodu i ravnopravnost vide kao pretnju za opstanak na vlasti", poručuje Novković.

Ocenjujući da je diskriminacija svakodnevica osoba sa invaliditetom, Novković kao slikovit primer, bez želje da umanjuje značaj diskriminacije u svim ostalim situacijama, izdvaja javni gradski prevoz. Gotovo svakog dana se nekoj osobi sa invaliditetom desi da vozači ne žele da pruže podršku prilikom ulaska u vozilo javnog gradskog prevoza, što je tipičan primer diskriminacije i može se preneti i na druge vrste javnih usluga gde takođe doživljavaju diskriminaciju na različite načine.

"Nemam odgovor na pitanje, zašto se ljudi tako ponašaju, ali je problem neprihvatanja osoba sa invaliditetom kao ravnopravne članove društva jako vidljiv svakog dana i na svakom koraku. I pored toga što, načelno, imamo adekvatan zakonski okvir u ovoj oblasti, na inovativnim rešenjima stalno treba raditi kako bi pratili promene i prilagođavali odnose u društvu s tokovima savremenog sveta koji se neprestano menja. S obzirom na to da ne možete da zaustavite društvene promene kojima je vreme došlo, važno je u domenu zakonodavstva ići u korak s njima. Postoje u okviru pojedinih zakona, određena rešenja koja su zastarela, poput procesa oduzimanja poslovne sposobnosti osobama sa invaliditetom što je važan deo Zakona o porodici. Ukratko, ove odredbe, zarad ostvarivanja vrlo niskih socijalnih prinadležnosti, bespotrebno od nas traže da se lišimo osnovnih građanskih prava kao što su pravo glasa, upravljanja imovinom i tako dalje. Oni koji pristanu na to, bivaju praktično izbrisani iz društva. Ovom prilikom navodim samo detalj iz zakona. Uzroke i posledice ovakvog zakonskog rešenja, treba detaljno objasniti da bi se dobro razumelo zašto tako nešto postoji u našem pravnom sistemu. U svakom slučaju te odredbe su u suprotnosti sa našim već pomenutim zakonskim okvirom, međunarodnim dokumentima koje je Srbija ratifikovala, ali i sa najvišim pravnim aktom naše države. Zbog svega toga, ali ponajviše iz razloga što ove odredbe nalikuju fašističkom odnosu države prema pojedincu, smatram da bi jedan od prioriteta Nove stranke trebalo da bude snažno zalaganje za izmene ovih odredbi", zaključuje Novković.

mm

Press služba

Related Articles

Leave a Reply

Close