Nultna tolerancija prema nasilnicima! Zaustavimo nasilje nad ženama!

Nultna tolerancija prema nasilnicima! Zaustavimo nasilje nad ženama!

Povodom 25. novembra – Međunarodnog dana za eliminisanje nasilja nad ženama – na međunarodnom nivou se lansira šesnaestodnevna aktivistička kampanja, koja će se završiti 10. decembra, na Međunarodni dan ljudskih prava.

Po izveštajima UN Women, tek jedna od deset žena prijavljuje nasilje nadležnim insitucijama. Kako bi se podigla svest o ovome, ovogodišnja tema se zove ”Obojimo svet u narandžasto: zaustavimo nasilje protiv žena odmah!” Kampanja se bazira na podizanju svesti o nasilju u intimnim vezama, seksualnom nasilju, trgovini ljudima, genitalnom kasapljenju i deci koje su pod prisilom priterane na brak. Deklaracija o eliminaciji nasilja nad ženama koju je donela Generalna skupština UN 1993. godine definiše nasilje nad ženama kao „svaki čin rodno zasnovanog nasilja koji dovodi do, ili bi mogao da dovede do fizičke, seksualne ili psihičke povrede ili patnje ženama, uključujući pretnje takvim radnjama, prinudu ili proizvoljno lišavanje slobode, bilo da se dešava u javnom ili privatnom životu.”

Nova stranka ovom objavom podržava podizanje svesti o nasilju nad ženama kako na globalnom, tako i na lokalnom nivou.

Možemo bolje.

mm

Press služba

Related Articles

Leave a Reply

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close