Opozicija ujedinjena u borbi za slobodne i poštene izbore

Opozicija ujedinjena u borbi za slobodne i poštene izbore

Opozicione političke stranke i pokreti potpisali su danas Zajedničke uslove za sprovođenje slobodnih i poštenih izbora, saglasni da u pomenutim zahtevima moraju nastupiti jedinstveno.

Polazeći od činjenice da nakon opštih izbora 2012. godine u Srbiji ne postoje uslovi za fer izbore, te samim tim ni za vladavinu prava, kao i da su mediji zloupotrebljeni u propagandne svrhe vladajuće stranke, usvojeni dokument je u ime Nove stranke potpisao predsednik Saveta Aris Movsesijan, naglasivši da je NOVA sa zadovoljstvom učestvovala u njegovoj izradi.

"Do sada kao da su građani i opozicija razgovarali na različitim jezicima, ali je isti slučaj bio i unutar opozicionih stranaka. Ovaj sporazum je konačno to promenio. Usvojio je zahteve građana i kao takav predstavlja snažan dogovor političkih stranaka i pokreta", objasnio je Movsesijan.

Sadržinu Zajedničkih uslova opozicije za sprovođenje slobodnih i poštenih izbora možete pročitati u nastavku:

 

Polazeći od činjenice da nakon opštih izbora 2012. godine u Srbiji ne postoje uslovi za slobodne, poštene i fer izbore, pa tako i za vladavinu prava,

da je kontinuirana i agresivna svakodnevna zloupotrebe javnih resursa, javne uprave, nosilaca javnih funkcija i ovlašćenja u korist dominantne vladajuće partije,

da je javni medijski prostor gotovo svih elektronskih medija sa nacionalnom frekvencijom, javnih servisa RTS i RTV, kao i gotovo svih dnevnih listova sadržajno/informativno zloupotrebljen u propagandne svrhe vladajuće partije i njenih političkih satelita,

da je pretežni deo medija u vlasništvu lica bliskih vlasti stavljen u službu gušenja svake njene kritike i to, pre svega, kroz najbrutalnije blaćenje, pretnje i pritiske prema političkim akterima, novinarima, aktivistima i građanima koji imaju drugačije političke stavove,

da je prethodne predsedničke, republičke, pokrajinske i lokalne izbore karakterisalo kršenje i zloupotreba izbornih zakona kroz kupovinu glasova, zastrašivanje i ucenjivanje birača, naročito zaposlenih u javnoj upravi, dirigovano i nadzirano glasanje, tj. prekrajanje izborne volje,

da se demokratski uslovi političkog života moraju ostvariti i u periodu između dva izborna ciklusa,

idući u susret narednim izborima na svim nivoima, čija će regularnost, legalitet i legitimitet biti dovedeni u pitanje ukoliko se hitno ne promene izborni uslovi i dosledno ne primenjuju izborni i medijski propisi,

predstavnici opozicionih saveza, stranaka i pokreta jedinstveni su u stavu da je za slobodne, fer i poštene izbore neophodno da u pogledu slobode medija, istinitog, blagovremenog i objektivnog informisanja kao nužnog preduslova za slobodne medije bude omogućeno:

- Redovno učešće opozicije u informativnom programu javnih servisa RTS i RTV, sa najmanje 60 minuta nedeljno pre predizborne kampanje, ne računajući debatne forme;

- Učešće opozicije u svim debatnim emisijama na javnim servisima RTS i RTV;

- Svakodnevno informisanje o javnosti o aktivnostima stranaka vlasti i opozicije na javnim servisima RTS i RTV u trajanju od najmanje 30 minuta;

- Zastupljenost opozicije, kao druge strane, u redovnim informativnim emisijama, od jutarnjih programa do Dnevnika;

- Objava demantija predstavnika opozicije, u skladu sa zakonom i novinarskim kodeksima, u istim emisijama i formatima u kojima su bili predmet klevetničkih i lažnih sadržaja – odgovori i demanti da se objavljuju u istom trajanju i u istom programskom sadržaju u kome su objavljene i predmetne klevete i laži;

- Promena sastava REM-a radi dosledne primene svojih ovlašćenja kontrole elektronskih medija, prihvatajući paritetni princip da kandidati budu izabrani i na predlog opoziconih stranaka i strukovnih udruženja, a u cilju ostvarivanja aktivne uloge REM-a kroz omogućavanje obaveznih debata i izricanja kazni za emitere koji ne sprovode zakon.

- Ukidanje svih komercijlanih televizijskih i radijski emisija u toku kampanje od strane učesnika u izbornom procesu, kako bi se uspostavila ravnoteža u zastupljenosti na televiziji

- Obaveza svim emiterima da organizju emisije debatnog tipa, na kojima bi moglo da se čuje i suprostavi mišljenje između vlasti i opozicije

 

USLOVI ZA SLOBODNE FER I POŠTENE IZBORE:

1. BIRAČKI SPISAK

Sprečavanje zloupotrebe biračkog spiska, i to kroz:

- Krivičnu odgovornost ministra zaduženog za birački spisak i svakog drugog lica, ukoliko se suprotno zakonu, odnosno zloupotrebom, birački spisak nađe kod neovlašćenih lica (u okolini biračkih mesta, posedovanje i provera adresa prebivališta birača);

- Dosledna primena zabrane fiktivne promene prebivališta i izrade falsifikovanih ličnih dokumenata u cilju zloupotrebe biračkog prava;

2. IZBORNE RADNJE I IZBORNI DAN

- Istovremena dostupnost izbornih obrazaca svim učesnicima u izbornom procesu;

- Ravnopravna dostupnost notara/overivača za overu prikupljenih potpisa građana za predaju izborne liste; Sprečavanje zloupotrebe izbornih propisa u izbornom danu, i to:

- doslednu zabranu iznošenja i popunjavanja biračkog materijala van biračkog mesta tzv. „Bugarskog voza“;

- doslednu zabranu upotrebe mobilnih telefona na biračkim mestima;

- obavezno prisustvo članova biračkih odbora iz redova opozicije prilikom glasanja van biračkog mesta;

- olakšano glasanje u inostranstvu;

3. KRIVIČNE SANKCIJE

Krivične sankcije za lica koja radi predizbornih aktivnosti zloupotrebe javna sredstva i vrše dodelu humanitarne pomoći u ime državnih, odnosno javnih organa vlasti, u cilju uslovljavanja glasanja za jednu političku izbornu opciju; Krivične sankcije za lica koja na radnom mestu, naročito u javnoj upravi, na bilo koji način utiču i agituju na zaposlene u pogledu izbornog glasanja, a naročito:

- za pritisak na zaposlene da se uoči izbora izjasne o svom izboru prikupljanjem sigurnih glasova u javnih ustanovama, organima i preduzećima, kao i privatnim preduzećima;

- za pretnju otkazom ili uslovljavanjem za zadržavanje radnog mesta, za nuđenje radnog mesta ili ma kakve povlastice uslovljene nekom izbornom radnjom i glasanjem, odnosno drugim radnjama koje ugrožavaju regularnost izbornog procesa; Krivične sankcije za sva lica odgovorna za zastarevanje krivičnih dela u oblasti ugrožavanja slobodnih izbora.

4. ZLOUPOTREBA JAVNIH RESURSA

Zabrana medijskog predstavljanja prilikom učešća u kampanji javnih funkcionera i državnih službenika na položaju, kao i zabrana zloupotrebe javnih resursa u stranačke predizborne svrhe (novac, ljudstvo, tehnika, pokretnosti i nepokretnosti)

5. KONTROLA IZBORNOG PROCESA

- Omogućavanje širok i nesmetan pristup biračkom materijalu nakon izbora uključujući i mogućnost ponovnog brojanja kompletnog izbornog materijala (glasačkih listića) iz svih džakova od strane Republičke izborne komisije i sravnjivanje sa zapisnicima sa biračkih mesta, slikanje zapisnika i izbornih listića, na zahtev bilo kog od predstavnika proglašenih izbornih listi u razumnom roku i pre objavljivanja konačnih rezultata izbora;

- Mogućnost sravnjivanja verodostojnosti potpisa birača za izborne liste bez vremenskog ograničenja;

- Mogućnost da svi građani preko interneta mogu da provere da li je zabeleženo da su glasili ili ne, na način kako se proverava da li su upisani u birački spisak;

- Pozivanje i omogućavanje efikasnog i sveobuhvatnog nadzora izbornog procesa od strane domaćih i stranih posmatrača;

- Formiranje Nadzornog odbora Narodne skupštine Republike Srbije u skladu sa Zakonom o izboru narodnih poslanika.

6. IZBORI NA TERITORIJI AP KOSOVO I METOHIJA

- Efektivna kontrola izbornog procesa na Kosovu i Metohiji

Predstavnici opozicionih saveza, stranaka i pokreta saglasili su se da deluju ujedinjeno i sinhronizovano u obezbeđivanju svih navedenih uslova, kao i da o svojim aktivnostima redovno upoznaju domaću i međunarodnu javnost. Sve druge aktivnosti u ostvarivanju ovih uslova realizovaće se ujedinjeno i sinhronizovano, uključujući i predloge za izmenu izbornog zakonodavastva i druge parlamentarne i vanparlamentarne demokratske inicijative.

 

 

 

mm

Press služba

Related Articles

Leave a Reply

Close