Akti

Akti - Statut

Naziv dokumenta: Statut stranke

Datum ažuriranja: 15.10.2016.

Format: PDF

Veličina datoteke: 298 kB

Preuzmi datoteku


Dokument - Poslovnik Konferencije

Naziv dokumenta: Poslovnik Konferencije stranke

Datum ažuriranja: 29.11.2015.

Format: PDF

Veličina datoteke: 233 kB

Preuzmi dokument


Dokument - Pravilnik o teritorijalnoj organizaciji

Naziv dokumenta: Pravilnik o teritorijalnoj organizaciji stranke

Datum ažuriranja: 29.11.2015.

Format: PDF

Veličina datoteke: 520 kb

Preuzmi dokument


Dokument - Pravilnik o izborima za OO

Naziv dokumenta: Pravilnik o neposrednim izborima za predsednika i članove opštinskog odbora

Datum ažuriranja: 29.11.2015.

Format: PDF

Veličina datoteke: 397 kb

Preuzmi dokument


Naziv dokumenta: Pravilnik o izborima za predsednika i potpredsednike Nove stranke

Datum ažuriranja: 21.04.2017.

Format: PDF

Veličina datoteke: 363 kb

Preuzmi dokument

Close