Raški okrug


novi-pazar-grb

Povereništvo Novi Pazar


kraljevo-grb

Povereništvo Kraljevo

Datum osnivanja: 08. 09 .2020.

Predsednica: Danijela Pejčić

Članovi odbora: Sava Savić, Jelena Filipović, Jelena Stanić, Lazar Jovanović, Vladica Kačarević

E-mail: kraljevo@novastranka.rs

Kontakt telefon:  064/ 492 69 14

 


Close