Nadzorni odbor

 

Nadzorni odbor Stranke je kontrolno-nadzorni organ Stranke. Nadzorni odbor čine 3 člana. Predsednika i članove Nadzornog odbora predlaže Predsedništvo ili jedna petina članova Konferencije, a bira ih i razrešava Konferencija. Nadzorni odbor kontroliše prihode Stranke, upotrebu finansijskih sredstava Stranke i upravljanje imovinom koja je u vlasništvu Stranke ili kojom Stranka raspolaže po drugom osnovu. Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu. Nadzorni odbor podnosi izveštaj o svom radu Konferenciji. Nadzorni odbor odlučuje većinim glasova prisutnih članova. Mandat Nadzornog odbora je 4 godine.

Close