Osobe sa invaliditetom i dalje na margini

Osobe sa invaliditetom i dalje na margini

Nova stranka u Međunarodni dan osoba sa invaliditetom ulazi sa potpuno definisanom politikom u oblasti prava osoba sa invaliditetom. Program o zaštiti ljudskih prava koji sadrži i odeljak o pravima osoba sa invaliditetom, usvojili smo na Konferenciji stranke 4. oktobra prošle godine i time pokazali ne samo interesovanje da tu oblast treba urediti u Srbiji, kao i sve druge, već i visok stepen poznavanja i razumevanja politike u oblasti ljudskih prava i konkretno prava osoba sa invaliditetom.

Sagledavajući današnji položaj osoba sa invaliditetom, sa žaljenjem konstatujemo da je dilentantizam zahvatio skoro sve institucije od lokalnog do republičkog nivoa, i to one institucije koje su dužne da poštuju  i primenjuju zakone. To je najveći problem sa kojim se susreću osobe sa invaliditetom, a time i celo naše društvo. Osim pukog usvajanja regulative, uz samo deklarativno opredeljenje za zakonom propisana rešenja, sve ostalo i dalje se nalazi na margini interesovanja donosioca odluka i drugih političkih faktora. Takvom praksom se osobe sa invaliditetom etiketiraju kao građani drugog reda, a njihova prava svesno ignorišu.

Najbolji primer takvog odnosa jeste Servis personalnih sistenata koji, iako predviđen Zakonom o socijalnoj zaštiti, još uvek nije zaživeo u većem broju gradova i opština u Srbiji. Za takvo flagrantno kršenje zakona, lokalne samouprave ne smeju imati opravdanje, ma koliko se trudile da svoju nesposobnost prikrivaju izgovorima o merama štednje.

Nova stranka je otvorena za dijalog sa predstavnicima/cama organizacija koje se bave pravima osoba sa invalditetom, za dobre predloge i akcije u cilju poboljšanja njihovog položaja. Mi razumemo važnost ove teme i zato smo okupili stručnjake koji iskazuju odlučnost, spremnost ali i odgovornost da politika u oblasti invalidnosti uđe u žižu interesovanja političkih aktera i šire javnosti.

mm

Press služba

Povezane vesti

Ostavi komentar

Zatvori