Palilula: Bahato parkiranje pod patronatom Gradske uprave

Palilula: Bahato parkiranje pod patronatom Gradske uprave

Zadatak svake vlasti jeste da se sa najvećom odgovornošću odnosi prema poverenju dobijenom od građana da u njihovo ime upravlja opštim dobrom i postupa na način koji je u interesu svih. No, to ne važi za gradsku vlast srpske prestonice. Dobri maniri nisu nešto što krasi SNS-SPS koaliciju koja trenutno upravlja Beogradom, i to na najbezobzirniji način pokazuje upravo u “svom dvorištu”.

Dva podzemna prolaza ispod Ulice Starine Novaka umesto da služe nameni zbog koje su napravljeni, koriste se kao parking prostor za zaposlene u Gradskoj upravi. Pored nedozvoljenog korišćenja, prolazi su mračni, puni raznoraznog otpada, tako da je prolaz građana praktično nemoguć, a bezbednost potpuno ugrožena. Ovo potvrđuju fotografije napravljene i u prepodnevnim i u večernjim satima.

Opštinski odbor NOVE stranke Palilula Beograd zahteva od gradskih vlasti da u najkraćem roku postupe u skladu sa Odlukom o komunalnom redu i nalože JKP „Parking servis“ da uklone nepropisno parkirane automobile, „Gradskoj čistoći“ da očisti i „Beograd putu“ da dovede navedene prolaze u ispravno stanje kako bi služili svrsi zbog kojih su izgrađeni.

 

Dragoslav Miletić, OO Nove stranke Palilula - Beograd

 

Prilog:

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU

Član 26.

Podzemni pešački prolaz sa pripadajućim elementima (stepenice, pokretne stepenice, nadstrešnice, ograde, javna rasveta i sl.) mora biti osvetljen i u ispravnom i urednom stanju.

BEOGRAD PUT – delatnost:

Redovno održavanje putnih objekata - mostova, nadzemnih pešačkih pasarela, podzemnih pešačkih prolaza i dr.

mm

Press služba

Related Articles

Leave a Reply

Close