Petrović: Destimulišuća populaciona politika naprednjačke vlasti

Petrović: Destimulišuća populaciona politika naprednjačke vlasti

Ozbiljnost jednog društva, pored ostalog, sagledava se i po tome koliko vodi računa o marginalizovanim društvenim grupama i najosetljivijim kategorijama stanovništva među kojima su, svakako, trudnice, deca, stari i nemoćni.

Na meti "naprednih" promena u Srbiji, našle su se trudnice i porodilje, tj. porodice koje žele da ostvare svoje elementarno (prirodno) pravo na roditeljstvo. Naime, pristup populacione politike, odnosno reakcija države na reproduktivno ponašanje koje treba da poveća motivaciju za rađanja, nije na nivou koji obezbeđuje opstanak i trajanje nacije.

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom (Sl. glasnik Republike Srbije br. 113/2017) donet je po hitnom postupku, u objedinjenoj raspravi sa još 30 tačaka dnevnog reda, gde se, između ostalog, raspravljalo i o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu. Jasno je, sa koliko dužne pažnje se prišlo analizi ove, takođe, važne teme.

Novi Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom (Sl. glasnik Republike Srbije br. 113/2017 i 50/2018) donet je na Osmom vanrednom zasedanju Narodne skupštine Republike Srbije, takođe, po hitnom postupku i u objedinjenoj raspravi. I ovoga puta se, namerno ili slučajno, veoma važna tema našla u senci drugih. Usvajanje po hitnom postupku dovelo je do niza propusta koji su u primeni u praksi ugledali svetlost dana,  privukli pažnju javnosti i zabrinuli najosetljiviju populaciju stanovništva: žene u reproduktivnom periodu života, trudnice, roditelje, kao i roditelje dece rođene pre 01. jula 2018. godine.

Zakon o zabrani diskriminacije, kao i Konvencija o zaštiti materinstva su, nepotrebno, direktno narušeni. Treba imati u vidu i činjenicu, da Predlog zakona nije ni stigao na raspravu u Narodnu skupštinu Republike Srbije. Namera ili slučajnost?!

Vlada Republike Srbije uveliko promoviše nameru da podstakne povećanje nataliteta. Merama koje preduzima i načinom na koji usvaja zakone koji se tiču materijalnog položaja i sigurnosti budućih roditelja,  izaziva uglavnom suprotan efekat. Umesto da su ohrabreni i podstaknuti na ostvarivanje svoje roditeljske uloge, mladi ljudi izražavaju svoju zebnju i bojazan. Nesigurnost je rezultat lošeg materijalnog položaja usled neizvesnosti i nedostatka posla. Oslonac u ostvarivanju boljeg materijalnog položaja i svojih roditeljskih prava trenutno ne pronalaze u preciznim zakonima i dobro uređenom društvu koje im pruža sigurnost. Stoga, svoju misiju pokušavaju da ostvare skrećući pažnju nadležnima i javnosti na propuste. Opravdano svakako, i u tome će imati punu podršku Nove stranke!

 

Autorka: dr Mira Petrović, potpredsednica Nove stranke

mm

Press služba

Ostavi komentar

Zatvori