Petrović: Nasilje nad ženama ne sme biti tabu, već problem kojim se bave svi

Petrović: Nasilje nad ženama ne sme biti tabu, već problem kojim se bave svi

Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, potpredsednica Nove stranke, dr Mira Petrović, apeluje da to mora biti dan koji traje, te svakodnevno upozorava na temu koja, pred svima i u svakoj prilici, mora biti prisutna, a ne tabu, što nije strano ni najrazvijenijim zemljama sveta.

Petrovićeva podvlači da nasilje kao oblik ponašanja postaje sve prisutnije u svim sferama našeg društva i poprima neviđene razmere, što se dalje odražava kako na opšte stanje i društvene norme, tako i na mentalno zdravlje nacije.

“Statistike kažu da svaka druga žena preživi neki oblik nasilja, bilo fizičkog, psihičkog, verbalnog ili seksualnog. Žene na našim prostorima treba da postanu svesne da je psihičko, verbalno i energetsko nasilje u određenom pogledu i mnogo gore od fizičkog, jer utiskuje u svest gubitak dostojanstva i samopouzdanja, poprimajući oblik početka depresije, koja je sve prisutnija. Psihičko zdravlje zato danas jeste i mora biti prioritet ženama, jer je potrebna nadljudska snaga za ostvarenje i održanje roditeljske uloge”, objašnjava potpredsednica NOVE.

Dr Petrović posebno ukazuje i na položaj žene u ruralnim predelima, ukazujući na važnost osnaženja njihove svesti i u pogledu materijalnog statusa. Jedan od prvih vidova preventivnog delovanja, objašnjava dalje ona, jeste edukacija na temu elementarnih ljudskih prava i prava na slobodu mišljenja i izražavanja.

“Nasilje ne sme biti vest niti se o njemu sme govoriti samo kada se desi. Preventivno, svakodnevno delovanje od strane svakog pojedinca, koje ukazuje na štetnost i posledice nasilja, od velikog je značaja, a uloga porodice i obrazovnih institucija u vaspitanju dece i nametanju obrazaca ponašanja zasnovanih na poštovanju i dijalogu, dobar su vid preventivnog delovanja. Takođe, muškarci o ovoj temi vrlo malo govore, te upravo zato i njihova uloga u preventivnom delovanju treba da zauzme značajno mesto”, poručuje ona.

Zaključujući da nulta tolerancija prema nasilju mora biti prioritet u svim društvenim sferama, potpredsednica Nove stranke još jednom poziva državu da poštuje odredbe Istanbulske konvencije koje za cilj imaju pmoć ženama žrtvama nasilja, ali i da konačno počne ozbiljno da se bavi problemom koji svakodnevno odnosi živote naših majki, sestara, supruga, prijateljica.

mm

Press služba

Related Articles

Leave a Reply

Close