Podrška apelu UNICEF-a da se na izborima glasa za dobrobit dece

Podrška apelu UNICEF-a da se na izborima glasa za dobrobit dece

Nova stranka, kao odgovorna politička organizacija koja uviđa da su deca najdragoceniji resurs svake države, u potpunosti podržava apel UNICEF-a Srbiji da se na predstojećim izborima glasa za dobrobit dece.

Odgovarajući na apel UNICEF-a u Srbiji, upućen političkim organizacijama radi obezbeđivanja pružanja inkluzivnijih usluga za svu decu, Nova stranka se obavezuje da će učiniti sledeće:

  1. Kao jedan od prioriteta postaviti programe ishrane i zdravstvene zaštite za svu decu, kao i podržavati programe za roditelje koji će deci obezbediti stalnu negu sa mnogo ljubavi i podsticaja za učenje u ranim godinama života.
  2. Ubrzati obezbeđivanje usluga inkluzivnog, kvalitetnog i relevantnog obrazovanja za svu decu, uključujući deci iz manjinskih grupa, i obezbediti da sva deca dobiju jednake šanse
  3. Podstaći uključivanje dece sa smetnjama u razvoju u društvo i obrazovni sistem i tako osigurati da svako dete ostvari svoj puni potencijal.
  4. Kao jedan od prioriteta postaviti jačanje bioloških porodica i zaštititi decu od siromaštva i njegovh negativnih posledica.
  5. Obezbediti izmeštanje dece iz institucija i osigurati da sva deca žive u porodici ili porodičnom okruženju.
  6. Kao prioritet postaviti zaštitu sve dece od zloupotreba, zanemarivanja i svih vrsta nasilja (fizičkog, psihičkog, seksualnog).
  7. Redovno i blagovremeno obezbeđivati podatke i informacije o deci, posebno onoj koja su najugroženija.
  8. Obezbediti da neophodne investicije za decu budu uključene i vidljive na nacionalnom i lokalnim budžetima.
  9. Osigurati sprovođenje i praćenje Strategije za Rome.

 

Nova stranka je svesna negativne statistike koja ukazuje na sve veći pad prirodnog priraštaja, ali i na zabrinjavajuću marginalizaciju dece i adolescenata - onih najsiromašnijih, onih sa smetnjama u razvoju i onih koji žive u romskim zajednicama. Stvarni položaj deteta je ogledalo svakog društva i zato će Nova stranka činiti sve da taj položaj postane jednak za sve -  i po dostupnosti resursa i strategija i pažnje javnosti.

 

Unicef-page-001

Unicef-page-002

mm

Press služba

Ostavi komentar

Zatvori