Predlog izmena Statuta Beograda

ZA BEOGRAD BEZ SATELITA I NOVE SAMOSTALNE OPŠTINE

O Predlogu za promene Statuta grada Beograda

Beograd je predimenzionirana administrativna celina koja je teritorijalno neproporcionalno veća od svih drugih gradova Srbije.Kao takav, grad Beograd je bez jasnog razloga progutao i druga prostoorno i funkcionalno zaokružena i celovita naselja, sebi dovoljna, kao što su Lazarevac, Obrenovac i Mladenovac.

Takva dominacija prestonice Srbije dovela je do niza apsurda u svakodnevnom životu, pa se samo u glavnom gradu odlučuje o svemu i svačemu, pa i o podizanju obične ograde u nekom obrenovačkom selu.

Uz to, beogradske gradske opštine su, usled ubrzanog rasta populacije i centralizovane državne politike, nesrazmerno velike u odnosu na sve druge opštine u Srbiji, po nekolio puta veće od brojnih samostalnih opštine u Republici, što je sve vodilo ka neumititnom otuđenju organa uprave od građana kojima su trebali da budu na usluzi.

NOVA stranka, svojim predlogom nove administrativne organizacije Beograda, želi da otkloni ove nagomilane nelogičnosti i teškoće. Prvi predlog NOVE stranke je da, umesto da budu taoci Beograda, Lazarevac, Obrenovac i Mladenovac postanu samostalna i slobodna naselja. Drugi predlog, kao posledica prvog, jeste da se urbana celina kontinualno izgrađenog grada Beograda jasno definiše kao grad i da se, samim tim, oko njega jasno profiliše prostrani zaštićeni prsten poljoprivrednog zemljišta. Treći predlog je da se teritorija preostalih postojećih gradskih opština prekomponuje tako da odgovara prirodnim gravitacionim zonama i potrebama građana, a da pri tome njihova veličina bude primerena mogućnostima administracije da bude pravi servis građanima.

Integralni tekst Predloga NOVE administrativne organizacije Beograda možete preuzeti ovde: Predlog promene Statuta Beograda

 

Close