Program razvoja turizma Republike Srbije

SAŽETAK

 

Turizam je jedan od najvažnijih privrednih sektora sa aspekta razvoja Republike Srbije. Razlozi za to su:

 • Globalni rast turizma
 • Prirodni i drugi potencijali koje naša zemlja ima u tom pogledu
 • Značaj turizma u smislu razvoja drugih privrednih delatnosti
 • Porastom broja stranih gostiju, raste popularnost i poznatost jedne zemlje.

Program NOVE u oblasti razvoja turizma je izvozno orijentisan, podstiče privatnu inicijativu, kreativnost i preduzetništvo.

U poslednjih deset godina, devizni priliv od turizma naše zemlje je povećan skoro četiri puta i dostigao je vrednost od oko milijardu evra. Teško je pronaći neku drugu oblast poslovanja u kojoj smo zabeležili ovakav rast.

Međutim, ovaj rast je mnogo više proizvod niza objektivnih i subjektivnih okolnosti, nego što je rezultat koordinisanog rada, usmerenog ka jasnom cilju. Sama vlada i turistička privreda je na taj rezultat uticala, otprilike isto onoliko koliko i na kišu koja danas pada u Beogradu.

Zamislite kakav bi taj rezultat danas bio, da smo imali jasnu strategiju razvoja turizma.

Ono što mi nudimo je upravo strategija – program, jasan koncept razvoja koji bi doprineo konstantnom povećanju deviznog prihoda. Taj devizni priliv prema našem planu, za deset godina bi mogao da dostigne iznos od preko pet milijardi dolara, što je za našu zemlju značajan rezultat.

Naš cilj je jasan – pet milijardi američkih dolara.

Kako ovo ostvariti?

 1. Potrebno je definisati turistički proizvod. Činjenica je da taj proizvod do sada nismo definisali i da previše lutamo u kreiranju turističke ponude. Prvi uslov da bismo postigli planirani rezultat prodaje je da imamo proizvod. Mi to danas nemamo.

Naš plan je da to bude: BMB – Beograd, Manifestacije, Banje. Osnova turističkog proizvoda je glavni grad sa svim svojim potencijalima koji se ogledaju u razvoju kongresnog turizma, gradskog odmora, manifestacija, festivala. To je mesto gde se prepliću istorija, kultura, reke; središte regiona i dr. Potencijal u oblasti manifestacionog turizma će se najbolje videti posmatranjem slučaja EXITA. Festival koji je krenuo zahvaljujući kreativnosti, upornosti i preduzetničkom duhu nekoliko ljudi, danas je izrastao u jedan od najvažnijih svetskih događaja tog tipa. Postoji još mnogo manifestacija koje bi mogle dostići nivo Exita. Potrebno je ljudima dati šansu da iznesu svoje ideje i pružiti podršku onim događajima koji mogu svojim rastom doprineti porastu prihoda od turizma. Banje – imamo preko 300 izvora geotermalnih voda, a njihova iskorišćenost je svega 10%!? Potrebno je napraviti jasan plan investiranja u pojedina banjska mesta kako bi u realnom periodu, od 3 – 4 godine bar 20 banja u Srbiji svojom ponudom doveli na nivo destinacija tog tipa iz okruženja, npr. Mađarska i Slovenija. Od ostalih vrsta turizma obratićemo pažnju na kongresni turizam, zdravstveni, sportski, nautički, religiozno-kulturni turizam, turizam zasnovan na sportskim aktivnostima i dr. U okviru kompletne ponude, plan je da promovišemo domaću kuhinju i tradicionalnu gostoljubivost i srdačnost našeg naroda.

 1. Definisati tržište. Tržišta prvog prioriteta su zemlje ex Yu prostora, Nemačka, Rusija, Italija, Bugarska, Rumunija, ali i zemlje iz kojih nam ne dolazi veliki broj gostiju, iako one imaju ogroman potencijal u tom smislu, a to su SAD, Velika Britanija, Francuska i posebno Kina. Kina je najbrže rastuće tržište u pogledu putovanja turista u druge zemlje i u tom smislu je potrebno iskoristiti i tradicionalno dobre odnose koje imamo sa ovom državom. Postoji i dobar deo zemalja u kojima bi trebalo koristiti brojnost naše dijaspore, npr. Austrija, Švajcarska, Švedska, Norveška, Kanada, Australija i dr.
 2. Promocija. Postići ćemo efektnije i efikasnije korišćenje sredstava namenjenih za promociju i koordinisanje svih aktivnosti ka postavljenom cilju (prednost PR-a u odnosu na marketing, e- marketing, sajmovi turizma). Planiramo angažovanje ambasadora turizma. Ambasadori turizma bi bili neki od naših vrhunskih sportista, umetnika, naučnika, koji bi mogli da budu promoteri turističke ponude Srbije. Osim njih, za Turističku organizaciju Srbije – TOS, bi radili i posebno odabrani pojedinci koji žive u državama definisanim kao tržišta prvog prioriteta. Ovi ljudi bi prošli odgovarajuće obuke. Efekti njihovog rada bi bili lako merljivi.
 3. Ljudi. Najvažnija tačka našeg programa. Zbog značaja ove oblasti zalažemo se za osnivanje posebnog ministarstva turizma. Zalažemo se za depolitizaciju i profesionalizaciju Turističke organizacije Srbije i lokalnih turističkih organizacija. Izbor direktora TOS-a i njegovog tima je jako značajan za ostvarenje ciljeva. Neophodan je javni konkurs, na kome bi se izabralo najbolje rešenje. Direktor bi bio izabran na period od četiri godine, na osnovu svoje radne biografije i predloženog programa rada. Dalje, potrebno je organizovati treninge i obuke za sve subjekte turističke privrede.
 4. Procesi. Neophodno je kreiranje procesa koji će za rezultat imati povećan broj gostiju i profit. Škole/fakulteti → praksa → kadrovi → obuke/treninzi → GOST/PROFIT.

Kroz obuke nastavnog osoblja stvoriti kvalitetniji output iz škola i fakulteta, što će se postići i povećanim brojem časova praktične nastave. Dobijamo određeni broj svršenih učenika i studenata koji je neophodno usaglasiti sa potrebnim brojem u privredi. Iz tog razloga, oni će relativno brzo pronalaziti posao, a kroz dodatne obuke i treninge će se osposobiti za kvalitetan rad koji će rezultirati dovođenjem gostiju i povećanjem prihoda.

Investicije → projekti → kontrola → standardi → GOST/PROFIT → investicije → projekti...

Potrebno je obezbediti odgovarajuće investicije, uložiti u kvalitetne projekte koji su usklađeni sa strategijom razvoja, kontrolisati izvođenje projekata. Završeni projekti moraju da budu u skladu sa unapred usvojenim standardima, što će dovesti do povećanja broja gostiju i prihoda. Ovo je kružni proces.

 1. Cenovna politika je nešto što će diktirati tržište, ali je potrebno da ona bude balansirana. Generalno cene bi trebalo da budu niže od Slovenije. U strukturi cena je potrebno ukalkulisati troškove marketinga i PR-a i troškove radne snage što se kod nas u značajnom broju slučajeva ne radi.

Cilj ovog programa je devizni priliv od preko 4 milijarde evra na kraju posmatranog perioda. Ovakav rezultat će imati pozitivan uticaj na:

 • povećanje ukupnog prihoda od turizma (ne treba zaboraviti ni domaće goste)
 • razvoj drugih grana privrede (poljoprivreda, industrija, građevinarstvo, trgovina, saobraćaj...)
 • otvaranje novih radnih mesta
 • razvoj banjskog turizma, koji će dalje imati pozitivan uticaj na razvoj pojedinih regiona koji sada zamiru
 • povećanje popularnosti naše zemlje, na njenu prepoznatljivost na tržištu, što će u krajnjem dovesti do povećanja zainteresovanosti stranih investitora.

Pet milijardi dolara deviznog priliva od turizma. Moguće je!

 

Integralnu verziju Programa pogledajte OVDE.

 

 

 

 

Close