Programski manifest

NOVA stranka

Osnivačka skupština Beograd, 7. april 2013.

Na osnovu člana 10. i 13. Zakona o političkim strankama, na Osnivačkoj Skupštini održanoj 07.04.2013. godine, donesen je:

 

PROGRAM NOVE STRANKE

Svesni današnjeg teškog stanja naših građana, društva i države, okupljamo se zbog budućnosti Srbije. Petooktobarsku promenu 2000. godine doživeli smo kao najavu stvaranja demokratske države, zasnovane na vladavini prava, poštovanju ljudskih prava i prosperitetnoj privredi. Tada započete duboke i neophodne reforme, nasilno su prekinute 2003. godine. Danas na svakom koraku zatičemo neefikasnu državu na čije funkcionisanje građanke i građani Srbije nemaju nikakav uticaj. Neuređene, nepredvidive i otuđene državne strukture koriste samo onima koji ih vode.

 

ŠTA TREBA PROMENITI

Srbija je u očajnom stanju.

Privreda Srbije danas je najvećim delom nekonkurentna, kako na spoljnom, tako i na unutrašnjem tržištu. To uzrokuje ogromnu nezaposlenost i širenje siromaštva.

Socijalna politika je neracionalna, neselektivna, često se koristi za političke i kriminalne ciljeve.

Ekonomski i politički moćnici neprestano zloupotrebljavaju krhke demokratske institucije. Javna uprava, zarobljena u kandžama partijske feudalizacije, troma je, neprofesionalna i duboko korumpirana.

Vojska je nedovoljno reformisana, a policija i službe bezbednosti uopšte nisu reformisane. Opterećene su starim navikama, lošim kadrovima iz devedesetih, zloupotrebama i nemaju stvarnu demokratsku kontrolu.

Korupcija je svakodnevna, ogromna, široko rasprostranjena. Sudstvo je mahom sporo, nesposobno ili korumpirano.

Političke stranke prvenstveno služe moćnima za očuvanje dominantnih pozicija, a pojedinim njihovim aktivistima obezbeđuju posao u javnom sektoru i privid socijalne sigurnosti. Političari su omraženi, većina iz opravdanih razloga.

Obrazovni sistem je najvećim delom zastareo, zapušten, skup i neproduktivan. Kultura je osiromašena i velikim delom banalizovana.

Mediji su pod svakodnevnim grubim uticajem i kontrolom političara i tajkuna. Institucionalna zaštita ljudskih i manjinskih prava je sporadična i nedovoljna. Zaštiti životne sredine ne pridaje se neophodna pažnja i civilizacijski značaj.

Spoljna politika je neutemeljena i bez jasnog cilja, diplomatija je zastarela.

Civilno društvo je oslabljeno, delom umorno, delom pod kontrolom države, a sindikati su marginalizovani. Ljudi su prepušteni sami sebi, jer nema socijalne solidarnosti i komunikacije, pa svako sam živi svoju muku.

Rešenje za izlaz iz ovakvog stanja postoji!

 

KAKO ĆEMO DELOVATI

Novi koncept

Osnivamo novu političku stranku, koja će biti iskreno i snažno posvećena menjanju postojećeg stanja u Srbiji. U ovom poslu praktično treba krenuti od početka.

Želimo da vratimo poverenje u politiku, jer se samo tako mogu sprovesti nužne reforme. Od osnivanja stranke, svakodnevno ćemo se truditi da dokazujemo koliko se razlikujemo od postojećih korumpiranih i zastarelih političkih partija. Rukovodstvo, organizacija, sistem odlučivanja, interna komunikacija i odnosi sa javnošću biće otvoreni, efikasni i pošteni.

Razvijaćamo unutrašnju demokratičnost, transparentno i racionalno finansijsko poslovanje, brzu i modernu komunikaciju sa građanima. U novoj stranci neće biti mesta za nedostojne kompromise i neprincipijelne koalicije. Među nama neće biti mesta za problematične pojedince i grupe. Osnovni izvor finansiranja biće članarina i donacije članova.

Zaslužujemo da svaki deo našeg društvenog i ličnog života bude bolji. Mi ćemo doprineti pretvaranju politike u Srbiji u ono što ona treba da bude – stalni dijalog i rad usmeren ka boljem životu svih građana naše zajednice. U ostvarivanju ovih ciljeva imaćemo u vidu iskustva demokratskih država, posebno uspešnih tranzicionih, vodeći računa da ne ponovimo njihove greške.

Program stranke biće u funkciji ostvarivanja vrhovnog cilja – dostizanja evropskog standarda života i učlanjenja Srbije u EU što pre. Bez takvog pristupa Srbija nema budućnost!  

 

NAŠI CILJEVI

Zapošljavanje

Najbolji način da se smanji ogromna nezaposlenost je stvaranje uslova za pokretanje privrede njenim rasterećenjem od prevelike državne potrošnje, ukidanjem monopola, privatizacijom javnih preduzeća i stimulativnom politikom carina, poreza i doprinosa. Racionalizacija javne administracije, ukidanje bespotrebnih agencija i pojednostavljenje komplikovanih birokratskih procedura stvoriće uslove za razvoj konkuretne privrede. Neophodno je uvođenje većeg izbora i konkurencije u obrazovanje, zdravstvo i penziono osiguranje.

Veće ulaganje u obrazovanje i nauku, primereno evropskoj praksi, treba da bude odgovor na izazove ekonomije u razvoju.

Smatramo da je pravedna i efikasna raspodela dobara ostvariva jedino uz pomoć slobodnog tržišta. Država treba da omogući ekonomiji da se razvija i da sprečava sistemske nejednakosti aktera u tržišnoj utakmici. Mora se prekinuti koruptivna sprega politike i privatnih interesa. Vladavina prava i zaštita privatne svojine omogućiće formiranje slobodnog tržišta, koje će motivisti preduzetnike i građane da kroz slobodnu konkurenciju svojih usluga i proizvoda, počnu sami da upravljaju svojim životom.

Prirodni resursi Srbije, razvoj poljoprivrede, prehrambene industrije, energetike i infrastrukture, privlačenje stranih investicija, kao i briga o životnoj sredini, predstavljaju osnov ekonomskog razvoja. U svim svojim privrednim i drugim aktivnostima moramo voditi računa o ekološkoj ravnoteži i nasleđu budućih generacija, na principima održivog razvoja.

Nužno je hitno i zakonito okončati privatizaciju, uključujući i javni sektor. Državno poljoprivredno zemljište treba ponuditi u dugoročni zakup ozbiljnim investitorima.

Kao i cela Evropa, danas plaćamo ogromnu cenu energetske zavisnosti. U svetlu globalnih klimatskih i ekoloških promena, moramo doneti strategije i planove da takvu zavisnost prevaziđemo tokom naredne dve decenije.

Moramo smanjivati javni dug i spoljnotrgovinski deficit. Ovo je važno zbog pravednosti između generacija: ne dozvoliti da se rešavanje trenutnih problema ostvaruje tako što ćemo sav trošak prebaciti na buduće generacije.  

 

Vladavina prava

Osnovni integrativni faktor naše zajednice mora da postane vladavina prava. Čuvari vladavine prava u savremenoj Srbiji biće građani, parlament i sve institucije koje učestvuju u sistemu zaštite prava građana. Temelj pravne sigurnosti građana je snažni pravosudni sistem. Vladavinom prava stvorićemo pretpostavke za pravdu, pravičnost i zaštitu ljudskog dostojanstva kao vrhunske vrednosti naše zajednice. Vladavina prava biće osnov reformi u mnogim oblastima.

Srbiji je hitno potrebna revizija Ustava.

Moramo da pokrenemo suzbijanje korupcije na svim nivoima, institucionalnim merama i širokom kampanjom, koje će je učiniti društveno neprihvatljivom.

Zalažemo se za nove izborne zakone na svim nivoima – parlament Srbije treba da ima 150 poslanika u okviru čega će 100 poslanika biti izabrano većinskim sistemom, a 50 poslanika proporcionalnim. Predlažemo da vlada Srbije bude formirana po kancelarskom sistemu, sa najviše deset ministarstava. Izbor predsednika Republike treba vršiti u parlamentu, iz reda uglednih građana koji nisu partijski aktivisti. Zalažemo se za izbor odbornika po većinskom sistemu i direktan izbor gradonačelnika. Borićemo se za decentralizaciju vraćanjem imovine i nadležnosti autonomnoj pokrajini Vojvodini i lokalnim samoupravama.

Aktualizovaćemo pitanje lustracije koje je povezano sa otvaranjem dosijea tajnih službi i reformom bezbednosnog sektora. Nužno je obezbediti dosledno sprovođenje zakona koji regulišu pristup informacijama od javnog značaja i tajnosti podataka.

Onemogućićemo široko rasprostranjeno uskraćivanje prava građana na osnovu različitosti. Smatramo da su neophodne reforme javne uprave, pravosuđa, policije, vojske, službi bezbednosti, obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, penzionog fonda.

Promovisaćemo novu politiku u kulturi za koju treba izdvajati značajno više sredstava, primereno evropskim standardima.

Zaštita životne sredine mora postati svakodnevna briga svih društvenih činilaca. Mladi ljudi moraju dobiti uslove da ponovo sanjaju velike snove i ostvare svoje velike planove, ovde, u svojoj zemlji, u Srbiji. Omogućićemo razvoj obrazovanja koje će afirmisati uspeh, preduzetništvo, kreativnost i inovacije.  

 

Jasno ka Evropi

Pokrenuti Srbiju, znači probuditi evropsku Srbiju. Razvijaćemo najbliže odnose sa susedima, evropskim državama i najznačajnijim državama u međunarodnim odnosima. Ubrzaćemo evropske reforme i regionalne integracije.

Problem Kosova treba rešavati nastavljanjem započetih pregovora sa ciljem obezbeđivanja maksimalne lične bezbednosti, prosperiteta i imovinske sigurnosti građanima srpske nacionalnosti koji su sada najugroženiji. Pregovori moraju obezbediti i zaštitu imovine države Srbije na teritoriji Kosova.

Nacionalne manjine jesu bogatstvo Srbije i najbolji most za unapređenje odnosa sa susednim državama. Zaštita njihovih prava i njihova dalja integracija u sve društvene tokove mora biti dosledna i trajna.

Članstvo u Evropskoj uniji predstavlja vrhovni prioritet za budućnost Srbije. Zato ćemo delovati tako da našu državu dosledno usmeravamo ka tom cilju. Unapredićemo naše dalje učešće u programu Partnerstvo za mir sa NATO, svesni koristi koju ta saradnja može doneti svim građanima Srbije.

Okupljeni oko zajedničke vizije budućnosti Srbije u Evropi, tražićemo da ove vrednosti postanu temelj naše države. Rad na konstituisanju Srbije kao savremene evropske države zahteva hrabrost, posvećenost i stručnost. Takve ljude želimo u novom okupljanju za bolju, otvorenu i ka budućnosti okrenutu Srbiju.

Close