Potpredsednik Nove stranke Norbert Cvijanov: "Nema svako tetku u Kanadi"

Potpredsednik Nove stranke Norbert Cvijanov: "Nema svako tetku u Kanadi"

Potpredsednik Nove stranke Norbert Cvijanov: “Nema svako tetku u Kanadi”

Nema svako tetku u Kanadi

Istina je. Samo odabrani imaju tetku u Kanadi. Kao, primera radi, ministar unutrašnjih poslova Vulin Če. Tetaka iz Kanade, koje bi slale pare za nas, preostale mačiće iz velikog ekonomskog tigra zvanog Srbija, nema.

Žao mi je što tetku iz Kanade nema stotinak Subotičana ili desetine hiljade građana Srbije koji su ovih dana dobili prekršajnu prijavu, zbog toga što su se zadržavali na kolovozu i time eventualno zaustavili saobraćaj pa da plate 5000 dinara - ili 2500 ako se na vreme pokaju i roku od 8 dana plate kaznu.

U istoj situaciji sam se našao i ja. Možda i jesam učinio prekršaj time što sam se zatekao u raskrsnici sa stotinak ljudi koji su protestovali, kao i hiljade građana Srbije, u nadi da će se neko smilovati i možda razmotriti štetnost ugovora s “Rio Tintom” ili ekspresne eksproprijacije, štetnost zagađenja voda Srbije, vazduha Srbije, zemljišta Srbije, na kraju krajeva, štetnost ove nakaradne vlasti.

Stanje na raskrsnici sam zatekao. Nisam je ja blokirao, niti sam mogao da pomerim stotinak građana, ali, kako piše u prijavi, “svojim delanjem kao pešak sam onemogućio saobraćaj, tj. doveo do obustave istog što je utvrđeno uvidom u kameru”. Ne znam čiju, ali hajde da poverujemo u to, baš kao što verujemo da postoje dobre tetke iz Kanade. Niko me nije legitimisao, niti tražio dokumente na uvid, pa ni kamera.

Dakle, druže plavi (samo nemoj po glavi), nisam ja, Norbert Cvijanov, potpredsednik Nove stranke, zaustavio saobraćaj, već sam zatekao zaustavljen saobraćaj i provokatore koji su miran protest pokušavali da ometu i isprovociraju incidente.

Ovo je bio protest protiv tiranije vlasti - a ako baš želite da znate, pravo građana na otpor tiraniji upisano je u Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948, gde se kaže da se ljudska prava moraju štititi, da građani ne bi bili primorani da se opiru tiraniji i tlačenju. Građani Srbije su upravo to: tlačeni tiranijom vladajuće polupismene garniture. Mi smo članica Ujedinjenih nacija i ova deklaracija se odnosi na nas, stojeći iznad domaćih zakona. Na Ustavu je da stavi do znanja vlasti da postoji granica koju ne smeju da pređu. Građani Srbije imaju pravo da kažu da im je stalo do svega navedenog na protestu, na ovaj ili onaj način.

Prema Ustavu Republike Srbije Član 54. mirno okupljanje građana je slobodno. Okupljanje u zatvorenom prostoru ne podleže odobrenju, niti prijavljivanju. Zborovi, demonstracije i druga okupljanja građana na otvorenom prostoru prijavljuju se državnom organu, u skladu sa zakonom. Sloboda okupljanja može se zakonom ograničiti samo ako je to neophodno radi zaštite javnog zdravlja, morala, prava drugih ili bezbednosti Republike Srbije.

S obzirom na to da je skup bio najavljen, a možda nije bio prijavljen što svakako nije moja dužnost, gospodo draga, mogli ste da ga sprečite, a ne da naknadno šaljete ničim dokazane prekršajne prijave.

Mogli ste eventualno opet da pošaljete bager. Šta je sledeće? Hapšenja? Zatvorske kazne?

Nema svako tetku u Kanadi da mu plaća kazne, ali zato ima svoj obraz, ponos i čast preko kojeg NE MOŽE da se gazi. Nadam se da će časni pripadnici MUP-a shvatiti koliko je ovo daleko otišlo i prestati da šalju prekršajne prijave, obustaviti postupke i prestati da kažnjavaju građane Srbije koji žele vazduh, vodu i zemlju da ostave svojoj dec onakve kakve su i nama ostavili naši preci.

p.s. Pozdravite tetku u Kanadi.

Ilić

Leave a Reply

Close