Za preuzimanje

 • Fotografije funkcionera:
  • Zoran Živković, predsednik stranke [slika 1, slika 2, slika 3, slika 4, slika 5]
  • Alena Bukilić, potpredsednica stranke [slika 1, slika 2, slika 3]
  • Milenko Vujić, potpredsednik stranke [slika 1, slika 2, slika 3]
  • Vesna Rakić Vodinelić, predsednica Saveta stranke [slika 1, slika 2, slika 3]
  • Aleksandar Stanković, sekretar stranke [slika 1, slika 2, slika 3]
  • Uroš Eleković, predsednik Foruma mladih [slika 1, slika 2, slika 3]
  • Tanja Roganović, predsednica pokrajinskog odbora [slika 1, slika 2, slika 3]
  • Mira Petrović, predsednica gradskog odbora Beograd [slika 1, slika 2, slika 3]
  • Ivan Jovanović, predsednik gradskog odbora Niš [slika 1, slika 2, slika 3]
  • Vladimir Cvetković, predsednik gradskog odbora Novi Sad [slika 1, slika 2, slika 3]

Close