Rakić-Vodinelić: Država zloupotrebljava izborni proces, šala mora da prestane!

Rakić-Vodinelić: Država zloupotrebljava izborni proces, šala mora da prestane!

Prva na listi „Da oslobodimo Beograd“ prof. dr Vesna Rakić-Vodinelić upozorila je da je ovakav izborni proces u Beogradu liči na cirkus i da postoji očigledna zloupotreba države od strane nosilaca javnih funkcija koje moraju da se ispitaju.

„Nakon situacije sa ličnom kartom koja je izdata na ime lica koje se zove Ljubiša Preletačević Beli, mora da prestane šala. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović mora da odgovori na više pitanja pre nego što razmisli o tome hoće li podneti ostavku zbog strašne uloge države u zloupotrebi izbornog procesa,“ naglasila je Rakić-Vodinelić.

Dodala je da ministar mora da odgovori da li je lična karta Ljubiše Preletačevića autentična ili je falsifikovana.

„Ako je autentična, da li je rezultat prethodne procedure promene imena i prezimena? Koliko je ličnih karata u toku izbornog postupka bilo izdato u proceduri koja je trajala nešto kraće od 12 časova?“

Rakić-Vodinelić je naglasila da će predstavnici koalicije „Da oslobodimo Beograd“ uložiti prigovore na odluku o proglašenju izborne liste sa ovakvim nedostacima, a ako GIK ne bude usvojila prigovor onda će svakako biti upućena žalba Upravnom sudu.

„Obratićemo se i Ministarstvu unutrašnjih poslova na osnovu Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja sa pitanjima na koja zbog hitnosti postupka moraju da odgovore u roku od 48 sati, a ako to ne učine obratićemo se Povereniku za informacije od javnog značaja“.

Dušan Dinčić, član Gradske izborne komisije ispred koalicije „Da oslobodimo Beograd“, rekao je da u poslednjih nekoliko dana ovaj izborni proces sa svim ovim listama koje se pojavljuju sa erotskim maserima kao zanimanjem i sličnim stvarima počinju da liče na jedan cirkus.

On je objasnio da je nakon odluke upravnog suda kojom je odbijena lista Belog dat rok od 48 sati za izmenu koja je podrazumevala promenu imena, izdavanje nove lične karte i ponovno prikupljanje potpisa.

„Očiglednim zloupotrebama sve ovo je završeno za 12 sati čime su predstavnici većine u GIK-u učestovali u kršenju zakona“, naglasio je Dinčić.

mm

Press služba

Leave a Reply

Close