Rakić – Vodinelić: Poništiti nezakonit izbor Sikimića za direktora Agencije

Rakić – Vodinelić: Poništiti nezakonit izbor Sikimića za direktora Agencije

Odbor Agencije za borbu protiv korupcije izabrao je Dragana Sikimića, diplomiranog pravnika iz Beograda, za direktora Agencije. Dragan Sikimić ne ispunjava uslove za ovu funkciju i odluka Odbora Agencije je nezakonita. 

Zabrana izbora postoji ako je kandidat član političke stranke, odnosno političkog subjekta. Takođe, direktor Agencije podleže istim zabranama koje se odnose na funkcionere. Jedna od zabrana koju Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije izriče svakom funkcioneru, pa tako i direktoru Agencije jeste zabrana sukoba interesa. Sukob interesa postoji ako  funkcioner ima privatni interes koji utiče, može da utiče ili izgleda kao da utiče na postupanje funkcionera u vršenju javne funkcije odnosno službene dužnosti, na način koji ugrožava javni interes (čl. 2, al. 6. Zakona).

Sukob privatnog interesa Dragana Sikimića koji se sastoji u tesnoj povezanosti sa SNS, na jednoj strani, i javnog interesa koji direktor mora zastupati, na drugoj strani, jeste očigledan i sastoji se u tome što Agencija, preko svog direktora ima i nadležnosti vezane za finansijsku kontrolu političkih stranaka. A Dragan Sikimić je jedan od finansijskih donatora SNS.

U svom saopštenju, Odbor Agencije, pored ostalog, navodi: „Odbor se nije bavio ni postavljenim pitanjima o dve eventualne uplate kandidata u iznosu od po 40.000 dinara na račun Srpske napredne stranke, kao ni njegovim eventualnim izborom 2017. godine za predsednika Izborne komisije Opštine Zemun na predlog koalicije SNS-PS-PUPS. Nijednu od ovih informacija kandidat Dragan Sikimić nije dostavio Odboru u svojoj biografiji prilikom podnošenja konkursne dokumentacije, niti su ove informacije Odboru bile poznate. Sa druge strane, Odbor Agencije još jednom podseća na svoja ovlašćenja koja su mu poverena Zakonom, a koja su navedena i u ovom saopštenju. Ona jasno pokazuju da Odbor Agencije nije istražni organ, već nadzorni organ, ali nadzorni organ u odnosu na direktora, a ne u odnosu na kandidate za mesto direktora.“ Ali članovi Odbora znaju i moraju znati da je podatak o navedene dve uplate Sikimića SNS-u podatak koji je objavljen na sajtu same Agencije za borbu protiv korupcije, čiji je Odbor glavni organ i da tamo stoji preko dve godine, odnosno preko godinu dana. Taj podatak je deo baze podataka Agencije, a Odbor koji rukovodi Agencijom, taj podatak, navodno,  ne zna.

Da je odbor utvrdio lako dokazive činjenice o donacijama Sikimića SNS, a o tome ima dokaze u svojoj bazi, da je utvrdio i činjenice da je bio član Radnog tela u Zemunu na predlog SNS, o čemu na sajtu Republičke izborne komisije postoji dokaz u vidu javne isprave – rešenja te Komisije, da je utvrdio da je Sikimić bio kandidat na listi SNS za izbor opštinskog odbornika, a o tome se mogao obavestiti u „Službenom listu Grada Beograda br. 28/2016, on ne bi mogao izabrati Sikimića za direktora Agencije, jer ne ispunjava uslove, tj. nalazi se u sukobu interesa. Nikakvu istragu Odbor nije morao da vrši, jer su navedene veze Dragana Sikimića i SNS poznate Agenciji, javno dostupne i potvrđene javnim ispravama.  

Izborom lica koje očigledno ne ispunjava zakonske uslove, a dokazano je blizak SNS-u, omogućava se jednoj političkoj stranci da ovlada gotovo svim institucijama države, što vodi ne samo partizaciji, već uništavanju institucija. Ima života i ljudi i izvan SNS-a.

Pozivamo Odbor Agencije za borbu protiv korupcije da poništi svoju odluku o izboru Dragana Sikimića, jer ne ispunjava uslove za izbor. To ovlašćenje Odbor ima na osnovu Zakona o opštem upravnom postupku i mora ga iskoristiti.

 

Autorka: prof. dr Vesna Rakić – Vodinelić, predsednica Saveta Nove stranke

 

mm

Vesna Rakić-Vodinelić

Rođena je 1950. godine. Profesorka pravnih nauka iz Beograda. Radila je kao nastavnica u svim zvanjima na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i na Pravnom fakultetu Univerziteta Union. Autorka je dvadesetak knjiga i oko dve stotine naučnih članaka i eseja. Članica je Komisije Saveta Evrope za borbu protiv rasne diskriminacije i netolerancije. Udata, majka sina Luke.

Leave a Reply

Close