Regionalni trening Izgradnja kapaciteta omladina političkih partija

Regionalni trening Izgradnja kapaciteta omladina političkih partija

Predsednik Foruma mladih Nove Stranke Uroš Eleković učesnik je regionalnog treninga “Izgradnja kapaciteta omladina političkih partija Zapadnog Balkana uspostavljanjem političkog dijaloga”. Trening je, za članove i članice Mreže mladih političara, održan u Ulcinju u periodu od 21. do 23. aprila,  u organizaciji regionalne mreže Inicijative mladih za ljudska prava.

Trening je okupio predstavnike i predstavnice omladina političkih partija u zemljama regiona (Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Hrvatska i Srbija), koje su deo Mreže mladih političara. Svrha treninga jeste osnaživanje mladih u postkonfliktnim društvima u regionu kako bi upravo oni između svojih političkih partija radili na uspostavljanju dijaloga i razvijanju dalje saradnje.

- Akcenat trening sesija prvenstveno se odnosio na dijalog - šta je i šta nije dijalog - sve to potkrepljeno primerima pre svega stanja, konfliktnim odnosima u regionu i mogućnostima njihovog prevazilaženja, a potom i iskustvom u primeni dijaloga koji je predstavio Ambasador Palestine u Crnoj Gori Nj. E. Rabii Alhantouli. Iskustvo stečeno na ovom treningu je dragoceno, ne samo zbog izgrađenog prijateljstva sa ostalim učesnicima iz regiona, već i zbog nesumnjivog zaključka da ima nade za buduće ideje, politike, dijalog i odnose u regionu – rekao je Uroš Eleković.

Uroš Eleković, predsednik Foruma mladih Nove stranke

mm

Press služba

Related Articles

Leave a Reply

Close