Režimsko ruganje građanima na primeru naselja "Stepa Stepanović"

Režimsko ruganje građanima na primeru naselja “Stepa Stepanović”

U programu Nove stranke o planiranju, urbanizmu, stanovanju, izgradnji, upravljanju građevinskim zemljištem i životnoj sredini, naslovljenom „Jedna hitna akcija i deset trajnih rešenja“, prvo trajno rešenje nazvano je „Njegovo veličanstvo Građanin“. Rešenje prezentuje osnovne postulate demokratskog i građanskog društva, a to su da vlast služi građanima sa kojima se putem dijaloga dogovara o urbanoj strukturi grada i o drugim važnim odlukama, uvažavajući potrebe građanstva i savete struke.

Nažalost, danas se odluke o novim objektima, spomenicima, pedeset i četiri fontane, uzurpacijama zelenih površina neplaniranim zgradama, pešačkim zonama, izmenama urbanističkih planova itd. donose bez dijaloga i dogovora sa građanima i najčešće bez javne  rasprave.  Republička  i  gradska  vlast  pod komandnom palicom predsednika države, smatraju se kompetentnim za sva pitanja koja se tiču razvoja grada, ignorišući građane i struku. Javnost je gotovo ućutkana, a na njene eventualne primedbe, vlast se oglasi nedostojnim rečnikom, optužujući je za opstruiranje tako vidljivog napretka.

Ovih dana se u žiži javnosti ponovo našlo naselje  „Stepa Stepanović“, o  kome je autorka ovih redova pisala prošle godine. Uzrok ponovnih protesta Udruženja stanara naselja Stepa Stepanović (USNSS)  je nepoštovanje sadržaja Urbanističkog  projekta na osnovu kojeg su se stanari i odlučili da kupe stanove 2012. godine. Građevinska direkcija Srbije je tada saopštila medijima i kupcima da je cena po kvadratnom metru stana diktirana cenama pratećih sadržaja iz Urbanističkog projekta, koji USNSS priznaje kao jedini legitiman dokument. U toku 2013. godine Urbanistički projekat je promenjen u tzv. Urbanistički plan komercijalnih sadržaja, u kojem su bili izostavljeni neki sadržaji obuhvaćeni Urbanističkim projektom. Umesto planiranog ogranka Doma zdravlja SO Voždovac i drugih sadržaja, planirani su izgradnja pumpe i verskog objekta.

Četvorogodišnjom borbom u vidu protesta, slanja peticija i apela, stanari naselja su se izborili protiv izgradnje pumpe, ali ne i protiv izgradnje verskog objekta. U toku 2015. godine, na predlog Ministarstva za građevinarstvo, vlada je donela Zaključak, potpisan od  strane  aktuelnog  predsednika  države,  kojim se zadužuje Građevinska direkcija Srbije da preduzme aktivnost na izradi  urbanističkog  projekta za parcelu  koju  je Republika Srbija poklonila Srpskoj pravoslavnoj crkvi, radi izgradnje verskog objekta.

USNSS je Skretarijatu za urbanizam i građevinske poslove uputilo prigovor na  projekat, koji je pre godinu  dana  bio  izložen  na  javnoj prezentaciji u zgradi Gradske uprave. Prigovor se odnosio na pravni okvir i na arhitekturu hrama-brvnare, izgrađenog od sibirskog drveta, kao i na neuklapanje u ambijetalnu celinu naselja. I pored izraženog nezadovoljstva velikog broja stanara, u vidu protesta i izlaska na ulice, vlast je odlučila da se izgradi hram sa parohijskim domom i kotlarnicom (građa je poklon dobrotvora iz Rusije), što  dokazuje objavljena vest  da  je  SPC dobila  sve  potrebne dozvole za početak fazne izgradnje verskog objekta.

USNSS insistira na održavanju sastanka sa predstavnicima SPC, na dijalogu i neophodnosti izjašnjavanja stanovnika naselja o izgradnji spornog objekta. U sopštenju upućenom Patrijaršiji, Udruženje se poziva na transparentnost i poštovanje građanskih prava i sloboda. Građani i dalje protestuju, jer smatraju da im je oduzet prostor za izgradnju ogranka Doma zdravlja SO Voždovac (postoji ambulanta u lokalu jedne od stambenih zgrada, nedovoljna za potrebe oko 13.000 stanovnika). Bore se da se izgradi druga osnovna škola i još jedan vrtić, čija izgradnja je takođe predviđena osnovnim Urbanističkim projektom, koga stanari jedino priznaju. Da li će vlast uvažiti njihove zahteve, vreme će pokazati.

Evidentno je, da se uvidom u predstavke, žalbe, dopise i peticije poslate od strane Udruženja  stanara  svim nivoima vlasti, državnoj, gradskoj i lokalnoj, mogu sagledati neodgovornost, neispunjena  obećanja, bahatost, obmana i licemernost tih istih vlasti.

Na osnovu svega rečenog, oslovljavanje građanina sa „Njegovo veličanstvo Građanin“, u društvu u kome danas živimo, predstavljalo bi ironično ruganje. A to je upravo ono što ova vlast i radi - ruga se građanima. Zato je i nephodno da se ukidanjem svevlašća koje je aktuelni režim prigrabio za sebe, građaninu vrati status koji mu pripada.

 

Autorka: Ljubinka Ganja Bajčetić, dia, Resorni odbor za urbanizam

 

mm

Press služba

Related Articles

Leave a Reply

Close