Slučaj za glavnog inspektora toaleta

Slučaj za glavnog inspektora toaleta

Većina učenika će danas zauzeti svoja mesta u školskim klupama, izuzev učenika Osnovne škole „Prva vojvođanska brigada“ u Novom Sadu. Formalni razlog za to su nezavršeni radovi na rekonstrukciji toaleta, a suštinski je nesposobnost i kriminalni karakter novosadske vlasti.

Ugovor o izvođenju radova je zaključen još 11. 05. 2016. godine na iznos od 4.499.844,00 dinara, što je neverovatnih 156 dinara manje od procenjene vrednosti koja iznosi 4,5 miliona dinara. Po višegodišnjoj praksi SNS vlasti, na tenderu je podneta samo jedna ponuda. Činjenica je da je posao dobila firma ENERGY-PRO koja očigledno ima ekskluzivitet na radove u novosadskim školama i koja je, između ostalih, dobila i posao na izgradnji školske fiskulturne sale u Novim Ledincima, vrednosti više od 50 miliona dinara. Ako se tome dodaju i brojni pokušaji da se smeni direktor škole, koji je zbog toga podložan „sugestijama“ vlastodržaca, onda je jasno da je novosadska vlast i ovde pokazala svoje neznanje i bahatost.

Novosadski odbor Nove stranke poziva pemijera da, kao samoproklamovani glavni inspektor za toalete, proveri iznete činjenice i preduzme sve mere kako bi deca što pre krenula u školu. Ujedno apeluje na roditelje, čija su deca ovim nemarom uskraćena za nastavu, da ne idu linijom manjeg otpora, nego da zatraže odgovornost ljudi koji vode resor prosvete u Novom Sadu.    

mm

Press služba

Related Articles

Leave a Reply

Close